Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

S pitným režimem pomůže zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají povinnost zajistit pro zaměstnance nápoje na pracovišti, to však neznamená, že musí nakupovat speciální nápoje. Stačí normální pitná voda. Firmám ale samozřejmě nic nebrání, aby v rámci benefitů zaměstnancům poskytovaly například ovocné nápoje nebo minerální vody.

Nabídku pitné vody na pracovišti musí zaměstnavatel zajistit nejen kvůli dodržování pitného režimu, ale také pro případ, že by došlo ke zranění a zaměstnanec by potřeboval první pomoc (například při poleptání). Na pracovišti musí být tedy k dispozici vždy, nezávisle na teplotě.

Vhodné ochranné nápoje

Speciální kategorií pak jsou ochranné nápoje. Jsou určeny například řidičům veřejné hromadné dopravy, zaměstnancům hutí apod., tedy na pracoviště, kde není technicky možné odstranit tepelnou zátěž. I na takových místech musí zaměstnavatel zajistit dodržování přípustných mikroklimatických podmínek a přijmout opatření, která na minimum sníží nepříznivé dopady vysokých teplot. Mezi ně patří i bezplatné poskytování vhodných ochranných nápojů podle vlastního seznamu zaměstnavatele. Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Poskytuje se v množství, které odpovídá nejméně 70 procentům tekutin ztracených z organismu za směnu potem a dýcháním.

Na koho se obrátit s dotazy?

O formě a množství ochranných nápojů zaměstnavatel rozhoduje podle kritérií, která stanovuje § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. To také přesně vyjmenovává kategorie zaměstnanců, kterým se ochranné nápoje poskytují. Seznam ochranných nápojů pak vypracovává zaměstnavatel po dohodě se závodním lékařem. Vychází přitom z vyhodnocení rizik, podmínek práce a znalosti zdravotního stavu konkrétních zaměstnanců. Podle toho volí vhodné ochranné nápoje u lidí, jejichž zdravotní stav by se kvůli práci v nepříznivých pracovních podmínkách mohl zhoršit.

Oblast mikroklimatických podmínek, tepelné zátěže a související ochranné nápoje má v kompetenci především Ministerstvo zdravotnictví ČR. Případné dotazy na pracovní podmínky a hygienu práce je tak možné směrovat na příslušnou hygienickou stanici, případně oblastní inspektorát práce.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.7.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2018 000 13:40.