Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Editorial » Starší čísla:

Slovo exministryně

Velice si vážím práce všech zaměstnanců ústavních zařízení pro děti. Přesto nic nemůže nahradit skutečnou rodinu a rodinné vztahy, které považuji za nezastupitelné pro výchovu a vývoj každého dítěte. Proto bylo pro občany tak důležité, že se schválila novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Více totiž respektuje praktický život a posiluje roli tradiční rodiny.

Od počátku roku přibylo několik stovek pěstounů a poručníků, ale hlavně se proti loňsku zvýšil počet dětí v pěstounských rodinách o pětinu. Přibývá také rodin, které se rozhodly stát pěstouny na přechodnou dobu. Zatímco na začátku roku 2012 jich bylo pouhých osm, dnes se jejich počet blíží stovce a zhruba stejný počet rodin se na tuto službu péče o dítě připravuje. V ústavech žije stále kolem 10 tisíc dětí, jejich počet ale klesá.

Děti jsme se v jejich nových rodinách rozhodli podpořit také změnami v systému dávek. Například u pěstouna s jedním dítětem, což představuje tři čtvrtiny případů, se měsíční odměna zvýšila z 3 410 na 8 000 korun hrubého. Nebyli jsme jen vláda škrtů. Peníze jsme se také snažili směrovat tam, kde pomáhají skutečně potřebným. Kromě přímé podpory zajišťujeme pěstounským rodinám zázemí prostřednictvím služeb. Například odbornou a terapeutickou pomoc, odlehčovací služby či zajišťování kontaktu dítěte s původními rodiči. Letos jsme na to vyčlenili 250 milionů korun pro příspěvkové i neziskové organizace. Náklady na jedno dítě v ústavu přitom značně převyšují náklady na péči v rodině.

Doufám, že ať už bude v České republice vládnout jakékoli uskupení, nebude obracet trend posilování tradiční rodiny. Děti z ústavů za svůj smutný osud nemohou a zaslouží si stejnou rodinnou lásku a pohodu, jakou mají jejich šťastnější vrstevníci. Věřím v to i právě proto, že se jako ministryně s úřadem nyní loučím. I když jsem jí byla pouze sedm měsíců, bylo to symbolicky sedm měsíců šťastných. Život je výjimečný právě v tom, že nikdy nevíte, co vám nachystá. A jak se správně říká: cesta je cíl. A na ní člověk pozná to nejcennější, a to jsou lidé kolem nás. Cením si toho, že mohu ministerstvo opustit s naprosto klidným svědomím a vědomím, že v resortu zanechávám takové osobnosti, které společnou práci dokončí.

Ing. Ludmila Müllerová
exministryně práce a sociálních věcí

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.7.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 17:40.