Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Červenec:

Penzijní připojištění se hodí i pro předdůchody (Právo)

Pro předdůchod je totiž třeba mít naspořenou takovou částku na účtu, která umožňuje pravidelnou měsíční penzi aspoň ve výši 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství, tedy nyní aspoň ve výši 8000 korun. Vyplácení penze v rámci předdůchodu musí trvat v nezměněné výši aspoň dva roky. Z toho plyne, že na jeden rok vyplácení předdůchodu je nutno mít naspořeno aspoň 90 tisíc korun, na dva roky tedy180 tisíc korun. Takové částky řada spořících ale na účtech dosud nemá.

Nedávno ale mohla leckoho překvapit zpráva ministerstva financí, že v prvním čtvrtletí letošního roku poprvé za dlouhou dobu klesl počet účastníků, a to o 56 tisíc. Je to však očekávaný vývoj. Penzijní připojištění se k 30. listopadu 2012 uzavřelo a noví klienti do něho vstupovat už nemohou. Je tedy logické, že od tohoto okamžiku se počet účastníků může už jen snižovat. Bude to však pokles pozvolný, protože penzijní připojištění má řadu výhod, pro které si ho chtějí lidé udržet co nejdéle. Zejména jim garantuje, že v žádném roce neutrpí ztrátu, a stát poskytuje příspěvek až 230 Kč měsíčně a možnost daňových odečtů.

Pro klienty, kteří splnili podmínky spoření (věk 60 let a délka spoření aspoň 5 let), jsou navíc tyto peníze dobře dostupné formou jednorázové dávky. Penzijní společnost je povinna peníze vyplatit do konce kalendářního čtvrtletí, které následuje po měsíci, v němž byl zaplacen poslední příspěvek účastníka.

Výhodou při ztrátě práce

Starší lidé, kterým chybí do starobního důchodu už jen několik let, by si měli penzijní připojištění podržet co nejdéle i pro případ, že by v tomto období přišli o práci a novou by se jim nepodařilo sehnat. Nepříznivé důsledky této situace totiž může do značné míry eliminovat tzv. předdůchod, který je umožněn od 1. ledna letošního roku. Je to vlastně dávka, kterou člověk čerpá ze svých vlastních naspořených prostředků ve třetím pilíři (nejde tedy o žádnou formu státního důchodu). Pomůže v tom, že člověk nemusí jít do nevýhodného předčasného důchodu a přitom období bez práce se tolik nepromítne do výše budoucího starobního důchodu.

Výhodou totiž je, že doba čerpání předdůchodu, kdy člověk nemá pracovní příjmy, nerozmělní dosud dosažený průměrný výdělek. Do dob pojištění se ovšem doba předdůchodu nepočítá. Předdůchod je tedy sice méně výhodný, než kdybychom pracovali, ale na druhé straně i tak může být významnou pomocí. Zanedbatelné není ani to, že předdůchodce nemusí platit každý měsíc zdravotní pojištění.

Dál spořit co nejvíce

Pro poskytnutí předdůchodu je nutné mít alespoň pět let do důchodového věku (důchodový věk žen se posuzuje podle mužů stejného data narození) a minimálně pět let spořit v penzijní připojištění nebo doplňkovém důchodovém spoření. Účastník penzijního připojištění však musí nejprve převést peníze do doplňkového penzijního spoření ve třetím pilíři. Člověk i v předdůchodovém věku by se ale měl snažit spořit co nejvíce.

Pro předdůchod je totiž třeba mít naspořenou takovou částku na účtu, která umožňuje pravidelnou měsíční penzi aspoň ve výši 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství, tedy nyní aspoň ve výši 8000 korun. Vyplácení penze v rámci předdůchodu musí trvat v nezměněné výši aspoň dva roky. Z toho plyne, že na jeden rok vyplácení předdůchodu je nutno mít naspořeno aspoň 90 tisíc korun, na dva roky tedy180 tisíc korun. Takové částky řada spořících ale na účtech dosud nemá.

Zdroj: Právo

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.7.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 13:13.