Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Červen:

HK ČR podepsala memorandum o spolupráci s Úřadem práce ČR (parlamentnilisty.cz)

Specifickým a vážným problémem ČR je kvalifikační struktura mladých lidí přicházejících na trh práce ze systému vzdělávání, jelikož významné procento absolventů středních odborných škol maturitních i nematuritních oborů nemůže najít uplatnění ve vystudovaném oboru. I v případě, že práci najdou, musí čerstvé absolventy zaměstnavatelé zdlouhavě a nákladně vzdělávat a kvalifikovat znovu. Česká republika, stejně jako členské státy EU, se navíc na začátku roku 2013 zavázala, že co nejdříve zavede systémy podpory mladých lidí. ÚP ČR a HK ČR reagují na výše uvedenou skutečnost Memorandem o spolupráci, které má přinést smysluplnou tvorbu pracovních míst, zlepšení kvalifikační struktury a mobility pracovní síly zejména s využitím regionálních složek obou institucí.

Zmíněného závazku ČR vůči EU se týká hned první bod memoranda “Podpora mladých a absolventů“, který je zaměřen na zlepšení kvalifikační struktury mladých lidí přicházejících na trh práce. Cílem je podpořit jejich mobilitu a najít pro ně pracovní místa, na která zaměstnavatelé budou moci získat od státu finanční prostředky. Vzájemná podpora je zaměřena též na čerstvé absolventy škol a pomoc při hledání práce mladým lidem do 30 let.

Obsah memoranda HK ČR a ÚP ČR:

  • Podpora mladých absolventů
  • Podpora zvýhodněných zkrácených pracovních úvazků
  • Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)
  • Podpora zaměstnavatelů prostřednictvím projektu Vzdělávejte se pro stabilitu!
  • Podpora práce v regionu - Chceš práci tam, kde žiješ? Rekvalifikuj se
  • Zaměstnej sám sebe
  • Buď OSVČ, začni podnikat
  • Zlepšení vzájemné informovanosti

HK ČR prosazuje, aby vzdělávací politika a politika zaměstnanosti ČR vytvořila celistvý souhrn opatření a iniciativ v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti, které jedinci, procházejícímu systémem vzdělávání (počátečním i dalším), přidávají hodnotu akceptovatelnou společností. Jako největší zástupce podnikatelů, zaměstnavatelů HK ČR prosazuje všechny nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a další opatření vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti, respektive snížení nezaměstnanosti.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 1.7.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 03:36.