Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Červen:

MPSV předkládá vládě návrh na zvýšení minimální mzdy (businessinfo.cz)

Podle něj by se měsíční sazba minimální mzdy měla zvýšit ze současných 8 000 Kč na 8 500 Kč, základní hodinová sazba pak ze 48,10 Kč na 50,60 Kč.

„Jsem přesvědčená o tom, že člověk, který pracuje, by se také měl svou prací uživit a neměl by se dostat do situace, že musí žádat ještě o sociální dávky od státu. Minimální mzda 7 120 korun dnes často nestačí ani na pokrytí nákladů spojených s bydlením,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Ludmila Müllerová upřesňuje: „Měli bychom lidi motivovat, aby pracovali. Zároveň je mou povinností najít rovnováhu mezi tím, aby se chodit do práce vyplatilo i lidem, kteří mají nízké mzdy a nepadali tak do záchranné sítě státu.“

Minimální mzda se neměnila od roku 2007. Podle kvalifikovaného odhadu týká asi 100 - 120 tisíc (cca tří procent) pracujících lidí.

Vláda může podle zákoníku práce upravovat minimální mzdu svým nařízením. Přihlíží přitom k vývoji spotřebitelských cen a mezd. Aby nejnižší cena práce mohla plnit své základní funkce, je nutné zohlednit všechny další sociálně ekonomické souvislosti. Právě o nich dnes jednala Rada hospodářské a sociální dohody ČR, která se minimální mzdou detailně mj. zabývala i letos v dubnu. Řešení, které zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), je kompromisem mezi návrhy zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Předloha, která má změnit nařízení vlády č. 567/2006 Sb., nepočítá se zvýšením minimální mzdy pro zaměstnance se zdravotním postižením, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Těm se minimální mzda zvýšila od roku 2013. Nyní je tak třeba firmám, které zaměstnávají převážně lidi se zdravotním postižením, dát dostatek času vyrovnat se s dříve zvýšenými mzdovými náklady (o 2 000 resp. 4 000 Kč), nepropouštět a udržet zaměstnanost i pracovní místa pro zdravotně postižené. Současně by takové opatření nezhoršilo postavení na trhu práce u těch invalidních lidí, kteří dosud nejsou zaměstnaní a pracovní uplatnění teprve hledají.

Ze zemí evropské sedmadvacítky existuje zákonem stanovená minimální mzda ve 20 státech. Srovnáme-li Českou republiku s vyspělými zeměmi jako je Francie či Velká Británie, tamní minimální mzda dosahuje čtyřnásobku – konkrétně 1200 až 1400 eur. Nižší minimální mzda než v ČR je pouze v pobaltských zemích, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Podrobnější informace o minimální mzdě v ČR najdete na internetové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Zdroj: businessinfo.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 25.6.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:31.