Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Červen:

Kvalitnější sociální služby? Cesta vede přes individuální práci s klienty (deniky.cz)

Projekt má za cíl změnit sociální služby v ČR v duchu moderních trendů a aktuálních potřeb. Financovaný je z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Poskytovatelé sociálních služeb poukazují zejména na duplicitu kritérií standardů kvality sociálních služeb, nejednotnost výkladu a velkou administrativní zátěž,“ říká náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku Pavel Čáslava a dodává: „Rádi bychom to díky projektu změnili, proto kritéria revidujeme a chceme navrhnout úpravu souvisejících zákonů. Vždy samozřejmě se ohledem na lidi, kteří sociální služby využívají.“

Finanční pomoc z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je určena projektům, které různými způsoby odstraňují bariéry na trhu práce – ať už vytvářejí nová pracovní místa, zvyšují kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných skupin obyvatel či lidí s hendikepem. Koncovými příjemci pomoci jsou konkrétní lidé, kterým se ne vlastní vinou nedaří sehnat práci, nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. Na řádné fungování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dohlíží MPSV. Působnost Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je časově ohraničena programovým obdobím mezi lety 2007–2013. Sociální služby musí reagovat na měnící se potřeby a nároky klientů i možnosti poskytovatelů. Najít potřebnou rovnováhu zpravidla znamená řadu expertních jednání. Ta byla důležitá i v kontextu se sociální reformou, která mimo jiné znamenala, že inspekce sociálních služeb přešla z krajských úřadů na MPSV a Úřad práce ČR. Díky dnes prezentovanému projektu je možné kontrolory školit a vytvořit interní pravidla pro systém kontroly.

Změny v sociálních službách znamenají i aktualizaci zákonných požadavků na jejich kvalitu. Proto se díky projektu konala celá řada seminářů a konzultací, kde se řešila problematická místa zákona o sociálních službách včetně kritérií standardů kvality v této oblasti. Navrhla se revize těchto standardů, v níž se zdůrazňuje právě individuální práce a sociální začlenění klienta. Podstatou bylo vrátit standardům kvality sociálních služeb smysl, proto se do návrhu zapracovaly postřehy a podněty poskytovatelů sociálních služeb a inspektorů kvality. Projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“ bude pokračovat dalším vzděláváním inspektorů kvality a testováním metodiky inspekcí.

„Aktualizovaná metodika inspekcí má v praxi pomoci připravit inspektory sociálních služeb na úřadech práce,“ doplňuje Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV a dodává: „Věříme, že se díky této změně v nastavení inspekcí dále zvýší kvalita sociálních služeb u nás.“

Dnešní konference „Revize standardů kvality sociálních služeb“ se zúčastnili zástupci MPSV, poskytovatelů sociálních služeb a odborníci na kvalitu sociálních služeb. Vše se uskutečnilo v rámci projektu „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který začal loni v září a potrvá do 30. listopadu 2014.

Zdroj: deniky.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 24.6.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 09:56.