Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Červen:

Lidé nad 35 let mají čas do 1. července (HN)

Desatero pro vstup do druhého pilíře:
 1. Na vstup do druhého pilíře zbývají lidem, jimž bylo 35 let, necelé dva týdny. Oficiálně končí tento termín 30. června, protože je to však neděle, mohou do něj vstoupit ještě 1. července. Ostatní občané se mohou zapojit do 2. pilíře důchodového systému do konce kalendářního roku, kdy jim bude 35 let.
 2. Druhý pilíř vznikl 1. ledna 2013 a doplňuje první státní a třetí dobrovolný (penzijní připojištění) pilíř. Kdo se zapojí do 2. pilíře, odvádí do něj tři z 28 procent sociálního zabezpečení a přidá k nim dvě procenta z hrubé mzdy. Podle expertů má smysl především pro mladší a dříve narozené občany s vyššími platy.
 3. Smlouvu o spoření ve 2. pilíři je možné uzavřít přímo v šesti penzijních společnostech: Allianz, České pojišťovny, České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Raiffeisen, ale také přes jejich obchodní zástupce a jiné zprostředkovatele. Od června je třeba k prodeji důchodových fondů pro 2. pilíř certifikace od ČNB. K podpisu smlouvy je nutný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, tedy pas nebo řidičský průkaz.
 4. Prodávající by měl zájemce informovat o penzijní společnosti, kterou zastupuje, statutech nabízených fondů a rizicích spojených s investicí. Výběr fondu vychází z investičního dotazníku, který vyplní zájemce o 2. pilíř. Jeho výsledky by měly ukázat, zda je ochoten riskovat, tedy přijmout riziko kolísání investice, nebo zda preferuje konzervativnější fond. Čím je mladší a má tedy před sebou více let spoření, tím agresivnější strategii může zvolit.
 5. Vybírat je možné mezi důchodovým fondem státních dluhopisů, konzervativním, vyváženým a dynamickým. Lze je kombinovat, některé penzijní společnosti mají pro klienty připraveny předem dané strategie. Při nesouhlasu s doporučením poradce je možné zvolit jinou strategii, občan však musí písemně potvrdit, že zná rizika spojená s tímto rozhodnutím.
 6. Po podpisu smlouvy získá účastník 2. pilíře její kopii, originál pošle prodejce penzijní společnosti. Ta ji zkontroluje. Pokud nezjistí žádnou vadu, odešle ji Specializovanému finančnímu úřadu (SFÚ), který data na smlouvě opět prověří. SFÚ má na registraci smlouvy v Centrálním registru smluv 30 dnů. Zájemce o 2. pilíř se o registraci dozví od penzijní společnosti. Když nabude smlouva právní moci, stává se od dalšího měsíce účastníkem důchodového spoření a začne si spořit. Vstup do 2. pilíře je dobrovolný, po podpisu smlouvy je ale do důchodu povinný. Než je smlouva zaregistrována v Centrálním registru, lze ji zrušit a z 2. pilíře vystoupit.
 7. O tom, že je smlouva právně platná, je třeba ihned informovat mzdovou účtárnu. Ta začne posílat tři z 28 procent hrubé mzdy a další 2 procenta hrubé mzdy, která dotyčný spoří sám, příslušnému finančnímu úřadu. O této srážce se dozví z výplatní pásky. Osoby samostatně výdělečně činné musí příslušnou správu sociálního zabezpečení informovat, že jsou účastníky 2. pilíře, nejpozději v přehledu příjmů za daný kalendářní rok. Každý se jednou ročně písemně dozví o stavu svého důchodového účtu.
 8. Z důchodového spoření nelze tedy do doby, kdy je někomu přiznán důchod, vystoupit, lze ale měnit investiční strategii. První změna v kalendářním roce je zdarma, další za poplatek, který může činit až 500 korun. Měnit je možné i penzijní společnost. Po pěti letech trvání smlouvy bezplatně, při dřívějším termínu za 800 korun.
 9. Výplatu z důchodového spoření lze získat nejdříve v době, kdy byl občanovi přiznán starobní důchod. O ukončení smlouvy je třeba žádat penzijní společnost. Ta předloží dotyčnému nabídky životních pojišťoven, které mu budou vyplácet pravidelný důchod, podle některé ze tří možností, kterou si vybere. První je doživotní důchod, z něhož se ale nic nedědí. V případě výplaty důchodu na období 20 let se při dřívějším úmrtí zbylé úspory dědí. Třetí alternativou je doživotní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu na tři roky. Ve druhém pilíři lze na rozdíl od prvního dědit i v případě, kdy dotyčný zemřel dříve, než má nárok na důchod od státu.
 10. Sociální demokracie hodlá v případě vítězství ve volbách druhý pilíř zrušit. Penzijní společnosti věří, že k tomu kvůli arbitrážím, k nimž by pak přistoupily, nedojde. I kdyby byl ale tento pilíř zrušen, lidé o peníze nepřijdou. Sociální demokraté chtějí převést naspořené peníze do 3. pilíře.
 • Fondy pro 2. pilíř jsou vhodné hlavně pro mladé a lidi s vyššími příjmy
 • Z druhého pilíře lze odejít jen před registrací smlouvy
Počet klientů ve druhém pilíři:
leden4 624
únor13 504
březen22 375
duben31 985
květen47 392

pramen: Asociace penzijních fondů
zdroj: Hospodářské noviny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 18.6.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:25.