Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV: Předseda ÚOHS prozatím zrušil uložené sankce pro MV a MPSV

Rozhodnutím předsedy ÚOHS byly minulý týden zrušeny sankce pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí. V dalším řízení jsou podány rozklady, o kterých dosud nebylo rozhodnuto. Ve třetím řízení Ministerstvo vnitra zvažuje podání správní žaloby na nezákonnost rozhodnutí.

Pro úplnost dodáváme informace o všech řízeních ve věci dodatků a archivace dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách (ZVZ):

 1. Řízení ve věci dodatků č. 5. a č. 6 k prováděcí smlouvě č. 85/2011
  Zahájeno na návrh Student agency a OK system. Obsahem je zejména otázka zákonnosti dodatků č. 5 a č. 6 k prováděcí smlouvě č. 85/2011 (uzavřených MV ve prospěch MPSV), zejména zda-li tyto dodatky nepřekračují rámcovou smlouvu a prováděcí smlouvu.

  Současný stav:
  • vydáno prvoinstanční rozhodnutí, že dodatky jsou v nesouladu s rámcovou smlouvou a s prováděcí smlouvou a že jsou nezákonné
  • nepravomocně uložena sankce zákazu plnění dodatku č. 5 a č. 6 a pokuta 500.000,- pro MV a MPSV
  • toto rozhodnutí napadeno rozklady MV, MPSV a Fujitsu
  • prvoinstanční rozhodnutí bylo v celém rozsahu zrušeno rozhodnutím předsedy ÚOHS ze dne 14.6.2013
 2. Řízení ve věci prováděcí smlouvy č. 85/2011 a jejich dodatků č. 1 až 4.
  Zahájeno ex-offo. Obsahem je zejména otázka zákonnosti prováděcí smlouvy č. 85/2011 a jejich dodatků č. 1 až 4 (uzavřených MV ve prospěch MPSV), zejména zda-li prováděcí smlouva č. 85/2011 a dodatky č. 1 až 4 nepřekračují rámcovou smlouvu.

  Současný stav:
  • vydáno prvoinstanční rozhodnutí, že dodatky č. 1 až 4 nebyly uzavřeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách pro jejich nesoulad s rámcovou smlouvou
  • uzavření samotné prováděcí smlouvy č. 85/2011 je dle názoru ÚOHS v pořádku
  • nepravomocně uložena pokuta 1.000.000,- pro MV a MPSV
  • toto rozhodnutí napadeno rozklady MV, MPSV
  • doposud o rozkladech nerozhodnuto
 3. Řízení ve věci archivace dokumentace dle ZVZ
  Zahájeno ex-offo. Obsahem je otázka, zda-li MV porušilo ustanovení ZVZ o archivaci dokumentace veřejné zakázky na poskytnutí produktů Microsoft a služeb s těmito produkty spojenými.

  Současný stav:
  • vydáno prvoinstanční a druhoinstanční rozhodnutí, že byly porušeny požadavky ZVZ o archivaci
  • uložena pokuta 3.000.000,- pro MV
  • nyní se zvažuje podání správní žaloby na nezákonnost rozhodnutí

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations MV

a

Štěpánka Filipová
Tisková mluvčí MPSV

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 18.6.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2019 000 13:51.