Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Červen:

Co je dobré vědět o důchodovém spoření (Právo)

Kdy mohu vstoupit do druhého pilíře?
Lidé starší než pětatřicet let mohou vstoupit dle současné úpravy jen do 1. července letošního roku.

Pokud ale tito lidé nyní neplatí důchodové pojištění – jsou například bez práce, na mateřské nebo rodičovské dovolené – mohou vstoupit i později – do šesti měsíců od okamžiku, kdy poprvé od 1. ledna 2013 začnou platit důchodové pojištění. Mladší lidé mohou vstoupit nejpozději v roce, v němž dosáhnou 35 let, nejdříve po dovršení 18 let.

Mohu vystoupit?
Vstup do druhého pilíře je sice dobrovolný, ale nelze z něho už po registraci smlouvy vystoupit.

Kolik budu odvádět?
Dvě procenta z hrubé mzdy měsíčně. Na váš účet půjdou tři procenta z vašeho důchodového pojištění vyvedená ze státního pilíře.

Co když přijdu o práci?
V době, kdy účastník nevydělává, protože nemá práci, je na mateřské či rodičovské dovolené, neodvádí nic.

Jak se dostanu k penězům?
K penězům se dostanete až v okamžiku vzniku nároku na státní starobní důchod, tedy po splnění podmínky dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění (počtu odpracovaných let). Peníze budou vypláceny jen formou penzí, nikoli jednorázového vyrovnání.

Jaké penze lze pobírat?
Jsou čtyři druhy penzí. Doživotní penze, doživotní penze se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let, penze na dobu dvaceti let a sirotčí důchod na dobu pět let.

Co se stane, když zemřu
Peníze lze dědit. Určité odlišnosti platí podle toho, kdy účastník zemře.

Jestliže zemře v průběhu spoření, peníze jsou vyplaceny dědici, který je starší 18 let a sám není zapojen ve druhém pilíři.

Pokud je dědic účastníkem druhého pilíře, budou prostředky zemřelého převedeny dědicovi na jeho účet ve druhém pilíři. Ke zděděným penězům se dostane stejným způsobem jako k těm, které sám našetřil.

Jestliže někdo zemře po skončení fáze spoření a pobíral dočasnou penzi na dvacet let, bude osobě určené zemřelým vyplacen doplatek formou jednorázového vyrovnání. Jestliže bude vyplácena doživotní penze, pak se nedědí nic. Půjde-li o doživotní penzi s pozůstalostní penzí na tři roky, pak bude dědicům vyplácena po dobu tří let pozůstalostní penze ve stejné výši jako zemřelému.

Jak se mi sníží důchod?
Starobní důchod ze státního pilíře se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Výše procentní výměry závisí mj. na počtu odpracovaných let. Za každý celý rok důchodového pojištění náleží 1,5 % z výpočtového základu.

Účastníkovi druhého pilíře bude započteno za každý celý rok, kdy byl povinen platit pojistné, jen 1,2 %, tedy o 0,3 procentního bodu méně. Snížení státního důchodu tedy závisí na délce spoření ve druhém pilíři.

Kdo a jak bude spravovat peníze?
Peníze budou spravovat penzijní společnosti na principu kolektivního investování. Každá společnost nabízí k výběru čtyři druhy fondů, které se odlišují svým investičním rizikem.

Zdroj: Právo

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.6.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 02:03.