Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Červen:

Nejvíce stáží se realizuje v Jihomoravském kraji (prvnizpravy.cz)

Jeho cílem je zprostředkovat stáž 5 000 osobám znevýhodněným na trhu práce a zakotvit systém stáží do české legislativy. Zájem o tuto formu vzdělávání v dnešní době rapidně stoupá.

Chybějící praxe se sehnat dá, protože již 2 500 osob si ji doplnilo na stážích.

I přes toto nepříznivé číslo mají zaměstnavatelé stále problémy s obsazováním volných pracovních pozic. Jedním z častých důvodů je přitom nedostatek praxe v oboru. S ním se při pohovorech potýkají nakonec i samotní uchazeči, kteří tak ztrácejí motivaci. Alternativu, jak vystoupit z tohoto začarovaného kruhu, nabízí dvouletý projekt Fondu dalšího vzdělávání s názvem Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. Jeho cílem je zprostředkovat stáž 5 000 osobám znevýhodněným na trhu práce a zakotvit systém stáží do české legislativy.

Nedostatečná praxe bývá mnohdy jedním z hlavních důvodů, proč například mladí lidé končí po škole na úřadech práce. Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který je největší svého druhu v České republice, usiluje o zlepšení stávající situace a je přednostně určen skupinám, které jsou na trhu práce znevýhodněny, ať už se jedná o absolventy škol, osoby vracející se na trh práce či zájemce o další vzdělávání.

„Zájem ze strany uchazečů o stáž je opravdu velký. Jen během posledního měsíce nastoupilo na stáž 874 stážistů a každý týden se registrují stovky dalších zájemců, a to i ze strany poskytovatelů stáží. To jen potvrzuje potřebnost takového typu vzdělávání,“ uvedl Jan Vitula, ředitel Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nejvíce z aktuálních 2 500 probíhajících stáží se realizuje v Jihomoravském kraji a v Praze, třetí místo patří Moravskoslezskému kraji. Zájemci si momentálně mohou vybírat z nabídky více než 100 pozic (tzv. šablon stáží) a největší zájem v současnosti projevují o obor Ekonomika. V nabídce profesí je i mnoho dalších oborů, např. Elektrotechnika; Pohostinství, gastronomie, cestovní ruch; Sociální služby; Zdravotnictví; Strojírenství; aj.

Celkově bylo ukončeno téměř 750 stáží, přičemž v řadě případů byla následně stážistům nabídnuta pracovní pozice.

„Více než dva roky jsem nezaměstnaná. Je obtížné uplatnit se v oboru, zvláště pak v našem regionu, kde není práce nazbyt. Proto jsem se rozhodla dále vzdělávat a využila jsem nabídky projektu Stáže ve firmách. Od začátku června jsem nastoupila na stáž na pozici stavební technik a doufám, že získaná praxe mi otevře další dveře na trhu práce.“ říká slečna Vítězslava Šedá (25) z Ostravy.

Účast na projektu je přínosná také pro firmy. Ty mají jedinečnou možnost využít potenciál stážisty a také si případně „vychovat a ověřit“ budoucího zaměstnance. Stejně tak je zde výhoda i pro stážisty – na stáži mohou získat praktické zkušenosti z reálného prostředí, dále se vzdělávat, a zlepšovat si tak pozici na trhu práce.

Zdroj: prvnizpravy.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.6.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 04:57.