Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

V loňském roce vzrostly výdaje na sociální dávky o 12,1 miliardy korun

Důchody a důchodci

Výdaje na důchody v roce 2012 meziročně vzrostly o 13,7 mld. Kč a dosáhly 372,8 mld. Kč (tj. 80,3 procenta všech prostředků na sociální výdaje MPSV v roce 2012, o rok dříve byl tento podíl 79,5 procenta). Nárůst způsobila především valorizace důchodů v lednu 2012 a meziročně vyšší zálohy poštám na výplatu důchodů na následující rok (v prosinci 2011 se jednalo o 2,0 mld. Kč, v prosinci 2012 šlo o 6,9 mld. Kč).

I nadále rostl počet důchodců, který se ve druhé polovině roku 2011 ještě zrychlil v souvislosti s tzv. malou důchodovou reformou, kdy výrazně přibylo odchodů do předčasného starobního důchodu. Na konci roku 2011 bylo celkem 2 873,0 tisíce důchodců, v prosinci 2012 jich bylo 2 866,1 tisíce, z toho 2 341,2 tisíce byli důchodci starobní.

Nemocenské pojištění a dočasná pracovní neschopnost

Na dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) se v roce 2012 vyplatilo celkem 19,4 mld. Kč. To je o 2,1 mld. Kč méně než v roce 2011. V meziročním snížení výdajů sehrála roli změna právních předpisů dobrovolně pojištěných OSVČ a příznivější vývoj dočasné pracovní neschopnosti.

V roce 2012 bylo ukončeno 1,21 mil. případů dočasné pracovní neschopnosti, což je meziročně o 125 tisíc méně. Celkový počet prostonaných dní meziročně poklesl z 59,9 mil. na 54,9 mil.

Podpory v nezaměstnanosti

Podpory v nezaměstnanosti si v roce 2012 vyžádaly 8,7 mld. Kč, tedy o 1,6 mld. Kč méně než v roce 2011. Pokles byl způsoben především nižším průměrným počtem uchazečů o zaměstnání s podporou v nezaměstnanosti (pokles z 132,4 tisíce v roce 2011 na 104,5 tisíce v roce 2012). Souvisel s meziročním poklesem počtu nově hlášených uchazečů o zaměstnání, s růstem počtu i podílu dlouhodoběji nezaměstnaných, kterým uplynula podpůrčí doba, a s legislativními úpravami účinnými od roku 2012, které zpřísnily podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Pomoc v hmotné nouzi

Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc) byly v roce 2012 cca 7,8 mld. Kč. Znamená to meziroční nárůst o 2,8 mld. Kč. Výdaje se zvýšily proto, že přibylo vyplácených dávek souvisejících zejména se zvýšením částek životního a existenčního minima, zrušením sociálního příplatku, vyšším počtem uchazečů o zaměstnání bez nároku na podporu v nezaměstnanosti a růstem cen za bydlení.

Příspěvek na péči a dávky pro zdravotně postižené

Na dávkách pro osoby se zdravotním postižením se v roce 2012 vyplatilo 1,6 mld. Kč, z toho cca 1,0 mld. Kč byl příspěvek na mobilitu a 0,4 mld. Kč příspěvek na zvláštní pomůcku. Meziročně se tak výdaje snížily o 0,3 mld. Kč, a to v kontextu s náběhem nových dávek v prvním pololetí 2012 a vyššími výdaji na příspěvek na zvláštní pomůcky, který se kvůli nové právní úpravě vyplatil na konci roku 2011.

Výdaje na příspěvek na péči v roce 2012 meziročně vzrostly o 0,3 mld. Kč na 18,4 mld. Kč. Došlo také k nárůstu průměrného měsíčního počtu vyplacených příspěvků na 309,8 tisíce.

Státní sociální podpora

Výdaje na dávky státní sociální podpory byly v roce 2012 cca 35,5 mld. Kč. To je o 0,5 mld. Kč méně než v roce předchozím. Souvisí to převážně se snížením počtu dávek, od roku 2012 se zrušil například sociální příplatek.

Meziročně se výdaje na dávky státní sociální podpory snížily i navzdory výraznému nárůstu výdajů na příspěvek na bydlení o 1,1 mld. Kč. Vzrostl jak průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků (cca o 20 tisíc na téměř 163 tisíc), tak průměrná výše vyplacené dávky z 2 726 Kč na 2 952 Kč v roce 2012.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.6.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:07.