Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Červen:

Firmy nemusí mít strach z penále na sociálním pojištění, pokud ho kvůli povodni zaplatily pozdě (businessinfo.cz)

„Prominout penále bude možné, když bude zcela jasné, že se platba sociálního pojištění zpozdila kvůli povodni. Nechceme ještě víc zatěžovat firmy a podnikatele, kteří se musí vypořádat s následky velké vody. Chceme jim už tak složitou situaci co nejvíce ulehčit“, říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vilém Kahoun upřesňuje: „Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení budou v těchto případech postupovat ve vzájemné součinnosti s právnickými a fyzickými osobami z povodněmi postižených oblastí. Firmy a podnikatelé zasažení záplavami mohou k prokázání této skutečnosti využít stejné dokumenty a podklady, které mají například pro pojišťovny.“

Pro žádost o prominutí penále za pozdní platbu sociálního pojištění není stanoven speciální formulář. Je však třeba se písemně obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, uvést a průkazně doložit, proč se má penále prominout. Předchází se tak tomu, aby se vstřícný přístup státu nezneužíval. Na prominutí penále není právní nárok a na související řízení se nevztahuje správní řád.

Kontakty na jednotlivé okresní správy sociálního zabezpečení jsou na webu ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/kontakty.

Informace o tom, jak je to s platbou sociálního pojištění, pak najdete na této stránce ČSSZ.

Přehled základní pomoci při povodních (MPSV):

  • Lidé, které postihla povodeň, mohou využít mimořádnou okamžitou pomoc.
  • Pokud se kvůli velké vodě nedostanou do práce, mají nárok na pracovní volno.
  • Náhrada mzdy se v souvislosti s povodněmi poskytuje pouze v některých případech.
  • S odstraňováním následků povodní mohou pomoci nezaměstnaní.
  • Dávky se vyplácí průběžně, i když byly zaplaveny některé pošty a pracoviště resortu.
  • Pokud jsou děti doma, protože je zavřená škola, rodiče mohou čerpat ošetřovné.
  • Každý si může stáhnout informační leták „Jak se vypořádat s povodní“.

Podrobnosti najdete v publikaci „Povodně 2013“.

Zdroj: businessinfo.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 11.6.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.9. 2018 000 17:51.