Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Červen:

Bílková: Zájem o pomoc roste, jsme v kontaktu se starosty

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
Generální ředitelka Úřadu práce České republiky Marie Bílková. Dobrý večer.

Marie BÍLKOVÁ, generální ředitelka Úřadu práce ČR
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ
A do Brna zdravím Michala Haška, předsedu Asociace krajů a hejtmana Jihomoravského kraje za ČSSD. Dobrý večer.

Michal HAŠEK, předseda Asociace krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
Dámy, dobrý večer do studia. Dobrý večer divákům České televize.

Daniela DRTINOVÁ
Paní ředitelko, na některých místech tedy opadá velká voda, lidé se vyrovnávají se škodami. Roste zájem o práci nezaměstnaných při likvidaci následků těch škod po povodních?

Marie BÍLKOVÁ
Ano, mohu říct, že ten zájem už roste. My jsme to tak očekávali, že tak, jak voda bude opadávat, tak přijdou i naši nezaměstnaní ke slovu. Ředitelé kontaktních pracovišť Úřadu práce byli proto v kontaktu se starosty už od samého počátku, aby měli vytipované vhodné nezaměstnané, kteří by mohli nastoupit, a aby také měli připravené smlouvy už s těmi příslušnými obcemi, aby nezaměstnaní mohli nastoupit.

Daniela DRTINOVÁ
Co je to vytipovaný vhodný nezaměstnaný?

Marie BÍLKOVÁ
Tak za prvé by to měl být člověk, který nemá žádné zdravotní omezení, protože se očekává, že ta práce je fyzicky náročná. Za druhé by neměl mít ani překážky třeba v péči o rodinu. Ale musím říct, že nezaměstnaní se ve většině případů hlásí k této práci dobrovolně.

Daniela DRTINOVÁ
Takže mají zájem o tuto práci i sami nezaměstnaní, není to zájem jednostranný jen ze strany tedy starostů?

Marie BÍLKOVÁ
Není, což je určitě velmi příjemné pro obě dvě strany.

Daniela DRTINOVÁ
Kolik v této hodině se zapojilo nezaměstnaných do těch prací?

Marie BÍLKOVÁ
To je velmi obtížné říct, protože některé ty smlouvy s obcemi byly uzavřeny už před povodněmi a lidé, kteří na nich byli umístění, tak pracují a my je těžko spočítáme, kdo to doopravdy je. Ale řekněme, že už teď jsou ve stovkách a naopak ty další, další zájem starostů registrujeme.

Daniela DRTINOVÁ
Jak to funguje? Lidé se tedy sami hlásí, anebo je úřady oslovují? Vy jste říkala, že tedy ta kontaktní místa nějakým způsobem s těmi lidmi pracují. Taky jste mluvila o přípravě těch pracovních smluv. Jak je ta práce placena?

Marie BÍLKOVÁ
My máme možnost dát obci příspěvek až 15 tisíc korun na jednoho nezaměstnaného na měsíc, je to včetně pojistného, takže takovýto příjem pro nezaměstnaného je určitě zajímavý.

Daniela DRTINOVÁ
A úřady oslovují nebo se tedy ti lidé sami hlásí, ten systém, jak funguje?

Marie BÍLKOVÁ
Je to velmi různé. Někde ti nezaměstnaní přišli se hlásit dříve, než je oslovily naše pracovnice.

Daniela DRTINOVÁ
Pane předsedo, mají tedy starostové obcí v krajích zájem o práci nezaměstnaných? A důležitá otázka, jestli oni sami vědí o té možnosti? Úřady práce na to mají k dispozici 100 milionů korun.

Michal HAŠEK
Já bych chtěl nejdřív poděkovat jak ministerstvu práce a sociálních věcí, tak úřadům práce prostřednictvím paní ředitelky za to, že zareagovaly tak rychle na tu výzvu. My jsme přišli prakticky s výzvou o možnosti, aby pracovali nezaměstnaní na odstraňování následků povodní hned v pondělí. Bylo jasné, že musíme počkat na velkou vodu. V mezičase už se diskutovalo na úrovni ředitelů úřadů práce a starostů. Já jsem přesvědčen, že o této iniciativě už jsou veskrze starostové informováni a věřím, že také uděláme všechno pro to jako krajské úřady a také krajské úřady práce, aby ta možnost byla prodiskutována se všemi postiženými obcemi. A já také věřím, že nezaměstnaní, kteří budou mít zájem o tuto věc, tak velmi významně pomůžou teď v té době, kdy už bude po krizi, kdy opadne velká voda. Za chvilku pak začne opadat možná i ten mediální zájem, už to nebude hlavní zpráva v televizi, nebudou to hlavní zprávy v novinách a přesto ti lidé zůstanou další týdny a měsíce se svým neštěstím a s těmi problémy, které povodně přinesly. Myslím, že budou moc rádi, když se potom najde každá pomocná ruka, která jim pomůže odstraňovat následky povodní. Ještě jednou díky.

Daniela DRTINOVÁ
Ano. Pane předsedo, jak vypadá součinnost mezi státem a kraji, pokud jde o likvidaci následků povodní? Jak probíhá spolupráce, kdo a co má dělat, aby se aktivity státu a krajů nepřekrývaly nebo naopak aby někde nebyla slepá místa bez pomoci?

Michal HAŠEK
Tak především musím říct, že bohužel tím, že povodně už přicházejí témě periodicky každé dva, tři roky v České republice, tak tahleta součinnost mezi ústřední administrativou a regionálními administrativami a také obcemi a městy už je nacvičená, bohužel ne pouze ze cvičení, ale z ostrých reálných situací. Myslím si, že tady ta spolupráce mezi vládou, státní správou a mezi územními samosprávami už funguje velmi dobře. Abych to popsal, tak ta první část, to znamená samotné záchranné a likvidační práce byly samozřejmě především v režii státních složek, integrovaného záchranného systému, tedy hasičů, policie, případně na některých místech armády, také řady dobrovolných hasičů. Na místě to pak koordinovali starostové a hejtmani z titulu šéfů integrovaného záchranného systému. Teď v té další fázi, kdy bude docházet k úklidu následků povodní, tak samozřejmě v té první linii to opět bude územní samospráva, tedy starostové měst a obcí, hejtmani a krajské úřady a samozřejmě také základní kontaktní místa státu, čili včetně úřadů práce, včetně těch, kteří budou poskytovat příslušné dávky a budou se teď starat o problémy lidí z těch zaplavených území. Já osobně si ...

Daniela DRTINOVÁ
Pane předsedo ... Ano.

Michal HAŠEK
Já osobně si myslím, že ta spolupráce funguje relativně dobře a chtěl bych za to všem poděkovat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zatím podíleli na zvládání povodní, i těm, kteří teprve přiloží ruku k dílu.

Daniela DRTINOVÁ
A na co přesně se teď zaměřují kraje? Co byste aktuálně potřebovali od státu? Jaké konkrétní požadavky a situace se státem řešíte? Nedostatek velkokapacitních čerpadel třeba, požadavky na techniku nebo na lidi, pomocníky?

Michal HAŠEK
Všechno, co říkáte, paní Drtinová, je pravda. Já k tomu dodám, že už začínáme koordinovat i vzájemnou finanční pomoc. Dnes na videokonferenci hejtmanů jsme projednávali pomoc z těch krajů, kde letos neřádila velká voda, naopak do krajů, které bohužel byly postiženy povodněmi. My na základě doporučení hejtmanů vytipováváme konkrétní obce nebo třeba organizace, místa, kde bude potřeba zaslat finanční pomoc. To je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě začínají se koordinovat už ty likvidační práce, to znamená teď je doba, kdy hejtmani zvažují možnost nasazení příslušníků Armády České republiky. Vláda, jak jsme slyšeli, uvolnila takovouto možnost pro několik set příslušníků armády a určitě v řadě krajů přijdou tyto jednotky vhod. Stejně tak jsme připraveni nasadit třeba dobrovolné hasiče. Já můžu říci, že Jihomoravský kraj je připraven vedle finanční pomoci například financovat i pobyt dobrovolných hasičů nebo dalších dobrovolníků, kteří teď v těch postižených krajích budou pomáhat s těmi úklidovými pracemi. Na té místní úrovni je to pak koordinace odklízení těch základních následků povodní. Samozřejmě to bude nákup čistících prostředků, základních technických vybavení a zařízení. Co se týká čerpadel a techniky, tam si myslím, že dobře funguje hasičský záchranný sbor. Poskytují se vysoušeče, převáží se ta technika z těch míst v zemi, kde je uskladněna, kde nebyla velká voda a myslím si, že děláme maximum pro to, aby se povodně zvládly.

Daniela DRTINOVÁ
Lounky na Litoměřicku. Dvě třetiny obce zatopených. Voda nejdřív ustoupila o 40 centimetrů, v podvečer ustupovat přestala. Na místě je zpravodaj Jiří Hynek. Jaká je aktuální situace a co teď obec nejvíce potřebuje?

Jiří HYNEK, redaktor
Tak ta situace je stále velmi komplikovaná, protože zatímco přes den ta voda docela rychle ustupovala, tak v podvečer se ten ústup zastavil a stále asi 40 domů je pod vodou. V tuto chvíli samozřejmě ta situace je komplikovaná bezpečnostní, bych řekl, protože obec nehlídá policie, a tak si místní občané musejí pomáhat sami. Hlídají na těch přístupových cestách. Co by obec teď potřebovala, na to bych se zeptal člena krizového štábu Zdeňka Krupičky. Tak co potřebujete?

Zdeněk KRUPIČKA, člen krizového štábu, zastupitel obce Chodouny
Dobrý večer. My momentálně potřebujeme v podstatě ty základní hygienický prostředky, potřebujeme základní čistící prostředky, potřebujeme hrábě, koště, lopaty, potřebujeme kolečka, potřebujeme kýble, potřebujeme nějaký vaničky, aby si lidi mohli opláchnout postižený věci, nějaký Savo, potřebujeme dezinfekci, potřebujeme všechny takovýhle, takový ty základní nutnosti. Samozřejmě pak dál budeme potřebovat vysoušeče, budeme potřebovat centrály, abysme je měli na co zapojit, protože tady nepůjde elektrika. Budeme potřebovat vapky, abysme ostříkli tyhlety všechny prostě, abysme mohli prostě ty baráky uklidit těm lidem.

Jiří HYNEK
Máte nějaký odhad, kdy začnete s odstraňováním škod?

Zdeněk KRUPIČKA
Samozřejmě začneme postupně, jak nám bude opadat voda, tak budeme brát barák po baráku, do kterých se budeme moct dostat, který si přebereme s majitelem. Majitele budeme muset oslovit. Chceme si to zdokumentovat pro nás, pro obec i pro ně, protože to dokumentujeme celou dobu. Každý barák se snažíme mít zdokumentovaný už teď, od začátku povodní jsme tady tvořili fotodokumentaci, aby ti majitelé věděli za prvý, jak jim to ohrožuje, protože jsme sem nikoho nechtěli pustit, a za druhý, aby teď vlastně, když už to klesá, aby věděli, co to bude a jaký budou škody, aby měli prostě představu, aby nešli do neznáma a myslíme si, že i to je docela dobrá forma. Ale na druhou stranu teď zdokumentujeme, půjdeme dál.

Jiří HYNEK
Za 11 let už ty povodně tady přišly potřetí. Mají vůbec občané náladu tady dále vydržet?

Zdeněk KRUPIČKA
Tak rád bych řekl, že jsme všichni silní, že chceme všichni bojovat. Je pravda, že na některých lidech je vidět, že už je to opravdu nebaví, nebaví je to. Dřív se to tady tolik nedělo. Starousedlíci říkají, že prostě nám za dřívější doby tady prostě se tohle nestávalo. Dnes po 11 letech třikrát. Je to prostě nepříjemný a lidem, kteří prostě je to fakt nebaví, jsou zase o 10 let starší, ten elán už není. Já se nedivím, že jakoby to, ale my budeme chtít je přesvědčit a pomoct jim, aby nám tady zůstali, protože si myslíme, že naše vesnice je prostě i s nima prostě taková, jaká je.

Jiří HYNEK
Já děkuji. To byl Zdeněk Krupička, člen krizového štábu. My tady v Lounkách dále zůstáváme a budeme tu situaci sledovat a už za hodinu přineseme další aktuální informace.

Daniela DRTINOVÁ
Jiří, děkuji. Pane předsedo, zatopené obce teď přirozeně budou potřebovat a čekají pomoc od krajů i státu. Řekněte, je v silách kraje vyjít vstříc potřebám třeba právě Lounek, podle toho, co jste slyšel? Když to vezmeme na tomto konkrétním příkladu, co se dá dělat?

Michal HAŠEK
Tak já předpokládám, že krizový štáb obce je také v kontaktu s krizovým štábem kraje, definoval svoje požadavky na techniku. Trochu se divím tomu, že na místě není taky Policie České republiky. Ono je možné nasadit případně v těch policejních agendách také armádu, pokud by o tom rozhodla vláda. Čili myslím si, že je to o spojení starosty nebo starostky obce v tomto případě s hejtmanem, anebo krizového štábu, krizovým štábem krajského úřadu. Až se pak začnou mapovat škody, tak samozřejmě obce budou muset zmapovat škody na veřejném majetku a kraje budou připravovat souhrnné žádosti o podporu na ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj, ale to je otázka několika týdnů. Teď v těch nejbližších hodinách a dnech skutečně vidím tu záležitost propojit krizové štáby této obce s krizovým štábem krajského úřadu a já věřím, že v řádu hodin se pak podaří soustředit příslušnou techniku a případně další vybavení, aby mohli v obci začít uklízet, a aby tam měli také podporu ze strany příslušného krajského úřadu.

Daniela DRTINOVÁ
Ministr financí například odpustí lidem i firmám, které postihly letošní záplavy, úplně nebo částečně daň z příjmů. Mají kraje k dispozici taky nějaký finanční nástroj, jak ulehčit lidem situaci po velké vodě?

Michal HAŠEK
No, bohužel, musím říct, že nemáme takové možnosti jako pan ministr financí, to je poměrně velkorysé. Já jsem s ním dnes telefonicky samozřejmě hovořil, stejně tak s ministrem pro místní rozvoj a my se naopak pokusíme zajistit pro kraje, města a obce maximální pomoc státu ve smyslu obnovy té zničené infrastruktury. Myslím si, že to je teď aktuální úloha krajů a budeme také koordinovat práci zejména těch dobrovolných záchranářů a případně těch státních složek v době, kdy ještě bude platit stav nouze nebo stav nebezpečí. To jsou časově omezené vyhlášené výjimečné stavy, po které ty záležitosti platí stát. Až skončí tohleto vyhlášení, potom zbytek těch věcí bude na pokladnách krajů, na pokladnách měst a obcí a kraje budou připraveny ze svých rezerv, které jsou sice skrovné, ale pro mimořádné události jsou k dispozici, samozřejmě také pomoct těm postiženým obcím.

Daniela DRTINOVÁ
Sami starostové obcí dostanou tedy do pátku krizový manuál, který jim poradí, jak přesně se obracet o pomoc, jak žádat o pomoc. Co byste jim poradil v tuto chvíli, dokud manuál nemají, pokud mají nějaké pochybnosti nebo nejistoty?

Michal HAŠEK
Pokud mají starostové pochybnosti nebo nejistoty, tak samozřejmě poradím spojit se s krizovým štábem příslušného krajského úřadu. To je místo, kde by měly být soustředěny všechny informace ze strany krajů. Tam by se měla koordinovat záležitost v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému. Já můžu říct třeba za Asociaci krajů České republiky, že za poslední 3 dny jsme vyřizovali přes 250 nabídek na konkrétní pomoc - od jednotlivců, firem, obcí nepostižených povodněmi. Tohleto předáváme hejtmanům zasažených krajů a já věřím, že ta pomoc se dostane až tam, kam byla nabízena, kam měla směřovat, to znamená k zaplaveným lidem, do poškozených obcí a měst.

Daniela DRTINOVÁ
Pane předsedo, já vám děkuji. Na shledanou.

Michal HAŠEK
Já také děkuji a všem držím palce, abysme zvládli velkou vodu. Díky.

Daniela DRTINOVÁ
Tak, paní ředitelko, úřady práce také vyplácejí mimořádné dávky při povodních. Máte na ně dost peněz?

Marie BÍLKOVÁ
Určitě peněz máme na tyto dávky dost.

Daniela DRTINOVÁ
Kdo na ně má nárok a za jakých podmínek je může dostat, ty peníze těchto mimořádných dávek?

Marie BÍLKOVÁ
Jsou to dávky, které jsou vypláceny v režimu zákona o pomoci v hmotné nouzi. To je důležité vědět. Typicky pro tuto situaci, pro situaci postižení nějakou živelní pohromou, v tomto případě tedy povodní, tak je určena dávka mimořádné okamžité pomoci, kdy ovšem nestačí samo to postižení tou živelní pohromou. Vždycky se musí také brát vazba, zda-li ten postižený je schopen s ohledem na svou sociální, příjmovou a majetkovou situaci tu událost překonat sám, anebo jestli potřebuje pomoc státu a do jaké míry potřebuje pomoc státu. Typicky tuto dávku například poskytujeme na úhradu náhradního bydlení, na zajištění, urgentní zajištění hygienických potřeb, ošacení a podobně. Je to ona dávka, která je hojně medializována tou částkou 51 150 korun.

Daniela DRTINOVÁ
Ale předpokládám, že tu nejvyšší možnou výši všichni nedostanou, na tuhletu nejvyšší částku. Tak podle čeho se tedy stanovuje ta výše?

Marie BÍLKOVÁ
Ta výše se právě stanovuje velmi individuálně, podle zcela konkrétní situace konkrétního žadatele. Vždycky je třeba brát v úvahu tedy nejenom jeho sociální statut, příjmovou, majetkovou situaci, ale i osoby společně s ním posuzované. Vypadá to takto, že je to velmi složité, a že to musí trvat dlouho, nicméně máme přijata všechna opatření, aby ta dávka byla vyplácena rychle. Právě proto, že je to dávka mimořádné a okamžité pomoci, tak tu základní hotovost nebo předpokládáme, že by měla být vyplacena vlastně okamžitě, tentýž den, kdy je podána žádost.

Daniela DRTINOVÁ
Lidé tedy odcházejí z úřadu práce s tou částkou v hotovosti, pokud na ni dosáhnou?

Marie BÍLKOVÁ
Přijali jsme takové doporučení pro kontaktní pracoviště, aby ta dávka, která je vyplácena v hotovosti, tak byla do 5000 korun a v případě, že vzniká nárok na dávku ve vyšší částce, tak aby se s tím klientem dohodli o tom, jakým jiným způsobem bude ten zbytek vyplácen a doplacen.

Daniela DRTINOVÁ
A není ten jiný způsob zbytečným zdržením potom?

Marie BÍLKOVÁ
Ta částka 5000 korun ...

Daniela DRTINOVÁ
Ano, tu dostane hned a pokud je to vyšší?

Marie BÍLKOVÁ
... je stanovena, ta je stanovena jaksi prakticky, protože pro ten účel, pro který ta dávka slouží, skutečně pomoci teď hned, tak 5000 korun na jednotlivce by mělo stačit na to základní, co potřebují dnes. A v případě tedy, že ta potřeba je větší, tak pak je možné domluvit si jakoukoliv, jakýkoliv jiný způsob úhrady. Zase nemohu vyloučit ani to, že i ta další část bude vyplacena v hotovosti, pokud pro to budou důvody.

Daniela DRTINOVÁ
Když jste mluvila o té nejvyšší možné částce těch 51 150 korun, mohla byste uvést konkrétní model nebo případ člověka, který by mohl dosáhnout až na tu nejvyšší možnou částku? Koho by se to mohlo týkat?

Marie BÍLKOVÁ
Očekávala jsem, že taková otázka padne, ale přiznám se, že ani s kolegy jsme takovou situaci nedokázali namodelovat tak, aby nebyla zavádějící. Je třeba si uvědomit, že například v situaci, kdy stejně postižen bude osamělý senior, myslím stejně zasažen povodní, a ve stejné míře bude zasažena vedle žijící rodina, která má třeba 2 příjmy, tak je pravděpodobné, tedy je jisté, že ta dávka mimořádné okamžité pomoci bude rozdílná. Takže ono se to skutečně těžko modeluje.

Daniela DRTINOVÁ
Žádosti musejí lidé dokládat na úřadu práce sadou dokumentů a fotografií. Vyřizuje se to rychle, to jste řekla, že je možné už ten den, co je podaná žádost, což je jistě dobře. Jak si ale mohou být úřednice jisty, že někdo třeba nepřijde s fotografiemi, když to přeženu, od souseda? Já nechci samozřejmě vyvolávat nějaké nemístné pochybnosti, zvlášť v této těžké době, ale spíš mě zajímá, jak celý ten systém funguje, i třeba ta kontrola. Jak zkrátka lidé v těch úřadech pracují s těmito možnostmi?

Marie BÍLKOVÁ
Přiznání této dávky je podmíněno sociálním šetřením, které tedy probíhá v místě, kde k té události došlo. Když říkám, že je možné, že ta dávka je vyplacena tentýž den, tak je to právě v případech, kdy skutečně je nesporné, že došlo k té škodě, a že člověk je v té situaci, která je zákonem předpokládána. Tady musím říct, že zaměstnanci úřadů práce velmi úzce spolupracují i se sociálními pracovníky těch obcí a vyměňují si zkušenosti, spolupracují spolu báječně, jaksi to funguje oboustranně, že třeba ti pracovníci obcí rozvážejí do postižených oblastí i žádosti, formuláře, provádějí šetření ve prospěch našich úředníků a naopak. My jsme také posílili pracovníky, kteří v terénu to sociální šetření mohou provádět, protože je to velmi, velmi dobře, zaplaťpánbůh, nebyly postiženy všechny ty území rovnoměrně. Takže máme možnost i některé pracovníky přesunout. Poskytli jsme i pracovníky z našeho generálního ředitelství, kteří mohou provádět sociální šetření, například v Praze.

Daniela DRTINOVÁ
Ano, mluvíte o tom sociálním šetření. Nemůže se tedy pak v praxi stát, že třeba skutečně v hotovosti si částku odnese jeden, dva lidé, ale pak ti ostatní jsou odkázáni skutečně na to sociální šetření, o němž mluvíte, že nemusejí dostat tu částku nakonec v té praktické rovině skutečně brzy, a že, jak se říká, zvítězí úřední šiml ve většině těch případů?

Marie BÍLKOVÁ
Určitě ne, určitě ne. Tohle mohu naprosto vyloučit, protože naši pracovníci do těch zasažených oblastí chodí i preventivně, vlastně ještě dříve, než se na ně někdo se žádostí obrátil.

Daniela DRTINOVÁ
Takže toto vylučujete a ...

Marie BÍLKOVÁ
Vylučuji.

Daniela DRTINOVÁ
... těm lidem se dostane pomoc, ta mimořádná okamžitá pomoc skutečně rychle, už z titulu té mimořádnosti a okamžitosti.

Marie BÍLKOVÁ
Určitě tomu, kdo ji potřebuje, tak jsem přesvědčena, že ji dostane. Jestli mohu využít této příležitosti, ...

Daniela DRTINOVÁ
Ano.

Marie BÍLKOVÁ
... ještě bych na kameru ukázala letáček, který se podařilo ministerstvu práce vydat skutečně operativně a jsou v něm informace pro občany, jak se vypořádat s tou neblahou situací, do které se mohli dostat. Tyto letáčky jsou distribuovány i na všech pracovištích nejenom úřadů práce, ale i České správy sociálního zabezpečení a dalších úřadů. A dále ještě je možné tedy z webových stránek ministerstva práce stáhnout tento materiál, který má už rozsah brožurky, proto tedy není v tisku v takovém množství, a tam jsou aktualizované informace nejenom z oblasti ministerstva práce a sociálních věcí, ale i ministerstva zdravotnictví.

Daniela DRTINOVÁ
Čekáte v příštích dnech tedy nápor těch žádostí o mimořádné dávky. Jak dlouho po povodních se vyplácí ta mimořádná okamžitá pomoc?

Marie BÍLKOVÁ
Mimořádná okamžitá pomoc je standardní dávka v režimu hmotné nouze.

Daniela DRTINOVÁ
Já myslím v souvislosti s povodní.

Marie BÍLKOVÁ
No, dokud budou vznikat ..., dokud budou důvody pro to, aby byla vyplacena, i v souvislosti s povodní.

Daniela DRTINOVÁ
Není to třeba ohraničeno nějakou dobou, třeba v souvislosti s těmi parametry, které provázejí povodně, to nikoliv? Může to být skutečně i delší dobu, vlastně poté, co ta nouze trvá?

Marie BÍLKOVÁ
Ano, ano. Podmínkou pro poskytnutí je tedy, aby ten žadatel byl v té situaci hmotné nouze, a aby byl zasažen živelní nebo jinou mimořádnou událostí, která opravňuje přiznání nároku.

Daniela DRTINOVÁ
A čekáte v příštích dnech nápor těchto žádostí?

Marie BÍLKOVÁ
Čekáme samozřejmě, že těch žádostí bude přibývat, protože například budou přibývat ještě žádosti o další typ dávky, například právě na náhradu zničeného vybavení, ledniček, praček a podobně.

Daniela DRTINOVÁ
Paní ředitelko, já vám děkuji za informace, za návštěvu studia. Na shledanou.

Marie BÍLKOVÁ
Také děkuji. Na shledanou.

Zdroj: Česká televize

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 7.6.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 04:42.