Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Červen:

Kvůli zavřené školce mohou rodiče zůstat "na paragrafu" (tyden.cz)

Podle ní nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, lidé zaměstnaní na dohodu či ti, kteří pracují z domova.

"Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který musí pečovat o zdravé dítě mladší deseti let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost, jakou povodně bezpochyby jsou," upřesnil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Ošetřovné se vyplácí z nemocenského pojištění. Činí 60 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu. Je možné ho čerpat maximálně devět kalendářních dnů. Započítávají se tedy i soboty a neděle. Rodiče se mohou vystřídat, ale jen jednou. Samoživitelé a samoživitelky mohou dávku dostávat 16 dní.

Tiskopis vystaví provozovatel školky či školy. Rodiče do formuláře pak doplní potřebné údaje a předají ho svému zaměstnavateli. Ošetřovné pošlou na konto či poštou okresní správy sociálního zabezpečení nejpozději do měsíce poté, co dostaly všechny podklady. Za doručení složenkou se platí.

Nárok na ošetřovné nemají podle Buraňové živnostníci - tedy OSVČ. Nedostanou ho prý také lidé, kteří pracují jen na malý částečný úvazek. Nebudou ho mít ani ti, kteří pracují na dohodu či z domova, upřesnila mluvčí.

Zdroj: tyden.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 6.6.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 02:10.