Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV: Ministryně Ludmila Müllerová se zúčastnila 21. národní abilympiády

Ministryně osobně ráda uvítala příležitost podpořit a zúčastnit se této celorepublikové soutěže pracovních schopností a dovedností osob se zdravotním handicapem, která umožňuje těmto lidem získat novou chuť do života a sebevědomí při hledání profesního uplatnění ve společnosti.

„Není pochyb o tom, že národní abilympiáda je pro všechny zúčastněné místem setkávání, při nichž dochází k přirozené integraci“, řekla ministryně Müllerová.

Návštěvníci abilympiády a také paní ministryně se mohli osobně přesvědčit o tom, že při poskytnutí dostatečných podmínek jsou lidé s postižením schopni odvádět takové pracovní a sportovní výkony, které jsou srovnatelné s výkony zdravých lidí. Ministryně popřála všem soutěžícím hodně zdaru a úspěchů nejen v jejich soutěžních kláních, ale také v jejich osobním životě. Zároveň také poděkovala organizátorům abilympiády za pozvání na tuto významnou sportovní událost a velmi ocenila jejich obětavou a záslužnou práci.

Česká abilympijská asociace je členem Mezinárodní abilympijské federace (IAF), která pomáhá od roku 1997 lidem s fyzickým, psychickým, smyslovým, mentálním či kombinovaným postižením, kognitivními problémy, postižením vnitřních orgánů a lidem se sociálním znevýhodněním. Pomáhá těmto lidem při jejich integraci do společnosti, při snaze o dosažení kvalitního, důstojného a aktivního života, při odstraňování nepříznivých životních situací způsobených zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. Snaží se jim pomoci zejména v oblasti zaměstnávání, vzdělávání a využití volného času. Klade si za cíl informovat je o jejich o právech a nárocích.

Fotogalerie

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 24.5.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 00:46.