Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Květen:

Proč jsem vstoupil do druhého pilíře (HN)

Je zbytečné opakovat, neboť to již bylo mnohokrát dobře doloženo, že demografický vývoj je pro Českou republiku velmi nepříznivý. Ani při drastických úpravách parametrů stávajícího průběžného systému financování by se nepodařilo stabilizovat poměr důchodu ke mzdě na stávající úrovni. Nezbývá než hledat i jiné cesty a tou fondové financování důchodů je. V neposlední řadě bychom si měli uvědomit, že je vždy lepší opřít se o více zdrojů financování a nespoléhat se na jediný, byť je to v případě průběžného financování penzí stát. Při vytváření úspor na stáří jsme všichni v situaci investora a ten by nikdy neměl dávat všechna vejce do jednoho košíku. Diverzifikace je pro investora imperativ.

Je samozřejmě škoda, že v důsledku politických kompromisů utrpěl původní záměr reformy řadu změn, bohužel ne dobrým směrem. Klíčové jsou dva defekty, a to dobrovolnost a nízký podíl příspěvku, který je nasměrován do druhého pilíře. Pokud výrazně klesne poměr důchodu a mzdy, vláda a zákonodárci budou nakonec vždy pociťovat odpovědnost za rozevírání nůžek mezi dvěma skupinami obyvatelstva a budou to řešit. Dobrovolnost je tedy iluzorní a má spíše charakter pravicového populismu. Škoda, že dobrovolnost nebyla alespoň koncipována tak, že lidé do druhého pilíře zařazeni jsou, ale mohou se odhlásit. Účast by pak byla bezpochyby vyšší. Výši příspěvku do druhého pilíře je samozřejmě obtížné určit. Ať už by bylo rozhodnutí jakékoli, vždy bude možné najít relevantní argumenty, že to je buď málo, nebo naopak příliš. Při hodně vysokém příspěvku, o který by byl snížen odvod do prvního (průběžného) pilíře, bude financování stávajícího systému pod tlakem a bude hodně schodkové. Je-li to málo, a to podle mého soudu je, tak se snižuje motivace lidí tohoto segmentu důchodového spoření využít.

Přes tyto výhrady jsem přesvědčen, že rozhodnutí vstoupit do druhého pilíře je principiálně správné. Dokonce si troufám říci, že to je odraz společenské odpovědnosti. Solidarita mezi generacemi je sice v naší společnosti dobře zakotvena, nicméně má své hranice. Nerad bych, aby naše děti musely ukrajovat výrazně větší část svých příjmů než v současné době my, ať už na přímou podporu svých rodičů, nebo dotací stále více deficitního systému s průběžným financováním. Nevyužít možnosti fondového spoření na důchod je společensky neodpovědné.

Zdeněk Tůma Přední český ekonom, v letech 2000 až 2010 guvernér České národní banky, nyní ředitel KPMG ČR a předseda finančního výboru zastupitelstva hlavního města Prahy.

Zdroj: Hospodářské noviny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.5.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:12.