Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Květen:

Rekvalifikace může usnadnit hledání zaměstnání (Moderní obec)

Informace o současné situaci a budoucnosti profesí na trhu práce je možné získat např. na portále www.budoucnostprofesi.cz.

Rekvalifikace pro uchazeče a zájemce o zaměstnání zajišťuje Úřad práce. Loni se realizovalo přes 25 tisíc rekvalifikací za více než 146 milionů korun (z toho asi 44 milionů korun prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost). Zvolené rekvalifikace existují od roku 2012. Uchazeč nebo zájemce o zaměstnání po výběru rekvalifikace jen požádá Úřad práce o úhradu nákladů. Ten může během tří let poskytnout na jednoho nezaměstnaného v součtu maximálně 50 tisíc korun. Loni zvolené rekvalifikace využilo 6568 uchazečů o zaměstnání, což si vyžádalo 38,6 milionů korun.

Úspěšnost s dokončením rekvalifikací byla v roce 2010 84,6 %, v roce 2011 pak 85,4 %. Do 12 měsíců po rekvalifikaci našlo pracovní uplatnění v roce 2010 celkem 43,8 % rekvalifikovaných, v roce 2011 pak 40,8 %. Za rok 2012 zatím nemá MPSV údaje k dispozici.

Zdroj: Moderní obec

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.5.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 08:19.