Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Práce:

V Hradci Králové se konal Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii

Celá akce je navržena tak, aby si budoucí absolventi udělali představu, kde se mohou po promoci uplatnit v rámci českého i evropského pracovního trhu ve zdravotnictví. Služba EURES se tohoto veletrhu zúčastnila podruhé, a to na základě dobrých ohlasů z loňského roku, kdy byl EURES na veletrhu nováčkem.

Větší nabídka práce v Německu

Veletrh je místem setkání zástupců pracovního trhu ve zdravotnictví. Pořádají ho společně studenti Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Tento regionální veletrh svým přiměřeným rozsahem umožňuje individuální kontakt zájemce s každým vystavovatelem. Na veletrhu se prezentovalo 19 vystavovatelů, stejně jako v loňském roce. Šlo zejména o zaměstnavatele z České republiky, Slovenské republiky a z Německa. Informace o možnostech budoucího uplatnění patřily především domácím i zahraničním studentům medicíny a farmacie a studentům dalších zdravotnických oborů. „Letos se nám podařilo rozšířit stánky německých klinik, takže jsme mohli nabídnout více možností práce do Německa, která tradičně láká velké množství mladých doktorů,“ řekla za organizátory veletrhu Kristýna Kučerová. Studenti podle ní byli spokojeni jak s nabídkou jednotlivých vystavovatelů, tak s odbornými přednáškami. Největší úspěch měla přednáška A co dál, doktoři?

O konzultace EURES byl velký zájem

Pro návštěvníky byly po oba dny připraveny zajímavé odborné přednášky a workshopy. O stánek EURES a konzultace s EURES poradkyněmi z Hradce Králové a Pardubic byl i letos velký zájem. Především studenti, kteří se již měli možnost zúčastnit zahraničního pobytu, např. v rámci stáže nebo programu Erasmus, se živě zajímali o možnosti pracovního, případně dalšího studijního pobytu v zahraničí. Pozitivním zjištěním pak bylo, že budoucí absolventi uvažují o časově omezeném zahraničním pobytu, aby získali další zkušenosti, praxi a zdokonalili se v cizím jazyce. Zájem byl převážně o Německo, Velkou Británii a skandinávské země. Studenti se nezajímali pouze o pracovní nabídky a stáže, ale i o dobrovolnické pobyty nebo sezonní práce, které by jim na chvíli daly oddychnout od náročného studia. Volný pohyb pracovních sil tak dává těmto budoucím absolventům šanci získat cenné zahraniční zkušenosti, které mohou využít po návratu do svých domovských zemí.

EURES poradkyně využily veletrhu také ke konzultacím se zástupci domácích i zahraničních zaměstnavatelů o možnostech uplatnění absolventů ve zdravotnickém sektoru na evropském trhu práce. Více informací o veletrhu najdete na www.vpumf.cz.

Zdroj: EURES

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 13.5.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2018 000 20:51.