Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Rozhodnutí ÚOOU není o sKartě

Jednotný informační systém slouží k výplatě dávek v systému sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Je v přímém zájmu ministerstva, aby ochranu osobních údajů klientů sociálního systému náležitě garantovalo. Vyplatit sociální dávky řádně a včas je primárním úkolem ministerstva, který musí naplnit za jakékoliv provozní situace. Ministerstvo ani Úřad práce ČR nijak neporušili povinnosti uložené ustanoveními §§ 14 a 15 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména ve smyslu neoprávněného nakládání s osobními údaji. Ministerstvo nezaznamenalo jakýkoli bezpečnostní incident ani stížnost klientů v souvislosti se zavedením tohoto opatření na omezenou dobu - leden až únor 2012, kdy se přecházelo na nový IT systém výplaty sociálních dávek.

Informace ke svému rozhodnutí upřesňuje na svých stránkách také Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=15

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 10.5.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:07.