Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Začala veřejná diskuse k sociálnímu bydlení

V Domě odborových svazů se hovořilo o materiálu, který vznikl díky spolupráci obou resortů a odborné veřejnosti. Jeho cílem bylo zanalyzovat současný stav sociálního bydlení u sociálně ohrožených skupin obyvatelstva, navrhnout konkrétní řešení a nastavit systém účelněji a pružněji. Odborné debaty se zúčastnilo na padesát lidí, mimo jiné náměstek ministryně práce pro sociální a rodinnou politiku Pavel Čáslava z MPSV a náměstek ministra pro územní a bytovou politiku Miroslav Kalous z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nechyběli ani zástupci akademické obce, Svazu měst a obcí či Rady seniorů.

Politika bydlení je v působnosti ministerstva pro místní rozvoj. To má za úkol do 31. prosince 2013 předložit vládě návrh komplexního řešení sociálního bydlení včetně řešení legislativního. Úkol MMR vyplývá z Koncepce bydlení ČR do roku 2020. Z této koncepce už ministerstvo práce a sociálních věcí svůj dříve zadaný úkol splnilo, když zpracovalo a vládě letos 9. ledna předložilo Analýzu stávajícího legislativního prostředí v oblasti péče o sociálně ohrožené skupiny obyvatel s vyšším prahem dostupnosti kvalitního bydlení a návrh jeho úpravy. Ta popisuje dostupnost a udržitelnosti bydlení osob ohrožených „bytovou nouzí“ v československém právu v minulosti i stávající legislativní prostředí. Součástí dokumentu jsou i možnosti budoucí právní úpravy v oblasti péče o sociálně ohrožené skupiny obyvatel s vyšším prahem dostupnosti kvalitního bydlení. Další kroky jsou nyní - v souladu s Koncepcí bydlení ČR do roku 2020 - na ministerstvu pro místní rozvoj.

Panelové diskuse k sociálnímu bydlení mají v budoucnu pokračovat. Druhá na téma „Návrhové části řešení sociálního bydlení“ by se měla konat v nejbližší době.

FOTOGALERIE

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 9.5.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.12. 2018 000 17:20.