Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Duben:

Vybrat si můžete fond i strategii (HN)

Podobnou strategii má Konzervativní důchodový fond, může však investovat agresivněji. Vyvážený důchodový fond smí mít až 40 procent majetku v akciích, u Dynamického důchodového fondu může dosahovat podíl akciové složky 80 procent.

Důchodové fondy pro druhý pilíř penzijního systému nabízí šest penzijních společností:

Allianz, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Raiffeisenbank. Fondy České pojišťovny lze koupit v rámci stejné finanční skupiny i přes penzijní společnost Generali. Přes distribuční síť Axa penzijní společnosti je možné získat fondy pro druhý pilíř penzijní společnosti Komerční banky. V penzijní společnosti Allianz má podíl poradenská firma Partners Financial Services.

Do čeho lze investovat

Při investování na důchod ve druhém pilíři je možné využít důchodové fondy se čtyřmi strategiemi. Důchodový fond státních dluhopisů musí investovat nejméně 90 procent majetku do vybraných bezpečných dluhopisů, především státních českých, členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo vybraných mezinárodních institucí. Podobnou strategii má Konzervativní důchodový fond, může však investovat agresivněji. Vyvážený důchodový fond smí mít až 40 procent majetku v akciích, u Dynamického důchodového fondu může dosahovat podíl akciové složky 80 procent.

Fondy spravované penzijními společnostmi investují kvůli omezení rizika globálně. V případě dluhopisových investic by měly logicky preferovat české cenné papíry a dále americké, západoevropské a středoevropské dluhové cenné papíry. Podobně orientovány budou zřejmě akciové investice. Při malém počtu vhodných českých akcií budou správci fondů muset hledat vhodné příležitosti jinde, hlavně ve vyspělých státech a střední Evropě. Ve velké míře mohou využívat takzvané ETF, indexové akcie či fondy, které kopírují vybraný index, nebo cenu určitého aktiva.

Investoři si mohou vybrat jeden fond, nebo mít třeba polovinu peněz v konzervativním a zbytek ve vyváženém důchodovém fondu. Některé penzijní společnosti nabízejí klientům spořicí programy, odpovídající jejich rizikovému profilu, tedy ochotě riskovat ztrátu, a délce spoření. Může jít, jako třeba u penzijní společnosti Komerční banky, o fondy, založené na strategii životního cyklu. Zpočátku investují agresivněji (do akcií a komodit), s blížícím se datem odchodu investora do důchodu podíl rizikovějších investic klesá ve prospěch konzervativnějších, jako jsou dluhopisy.

Poplatkové prázdniny

Jednou z možností, jak zvýšit zájem o fondy pro druhý, ale i třetí pilíř, jsou poplatky. Penzijní společnosti České pojišťovny a Komerční banky letos nevybírají žádné poplatky za správu fondu ani desetiprocentní výnos za dobrý výsledek fondu. Česká spořitelna PS má poplatkové prázdniny do konce června stejně jako ČSOB PS, ta ale vybírá 10 procent za zhodnocení aktiv. Nulové poplatky a zároveň desetinu za zhodnocení majetku vybírá Raiffeisen PS, Allianz klient zaplatí 0,3–0,5 ročně za správu majetku, nikoliv ale zmíněný desetiprocentní výkonnostní bonus.

Jak si vybrat správný fond

Občan by měl při výběru fondu vycházet hlavně z počtu let, která mu zbývají do důchodu, a z toho, jak se dokáže vyrovnat s rizikem, že může hodnota peněz v jeho fondu kolísat. Zjistí to z investičního dotazníku, který vyplní před koupí fondu. Podle toho by si měl vybrat důchodový fond. Když se rozhodne pro jiný, než mu vyšlo z testu, musí před koupí fondu písemně potvrdit, že chápe rizika, spojená s jeho rozhodnutím. Při výběru fondu by měl vzít v úvahu především renomé společnosti, která ho spravuje, a dlouhodobé výsledky jí obhospodařovaných fondů.

Zdroj: Hospodářské noviny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 19.4.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 22:15.