Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Duben:

Tři pilíře reformy: Každému něco nabídnou (Blesk)

Každý ale dostane díky druhému pilíři šanci si rozmyslet, jestli se mu vyplatí převést menší část, konkrétně 5 procent svého sociálního pojištění, na osobní účet u penzijní společnosti. Tam si bude moct dlouhodobě individuálně spořit, a přilepšit si tak vedle státem vypláceného důchodu.

Tři procenta přitom člověk dostane na svůj soukromý účet ze sociálního pojištění, sám si pak musí přidat dvě procenta ze svého (jde o procenta ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění).

Berte, když stát dává

Pokud vstoupíte do druhého pilíře, sníží se vám o 3 procenta (z 28 % na 25 %) sazba pojistného na státní důchodové pojištění. To jsou peníze, které byste jinak odvedli do státního rozpočtu a stát by je využil podle svého. Po vstupu do druhého pilíře ale skončí na vašem soukromém penzijním účtu.

Vyšší věk omezí vstup

Do druhého pilíře může vstoupit každý, komu je více než 18 let. Vyšší věk ale znamená STOP vstupu. Ten, komu je 35 let, má šanci jen do konce kalendářního roku, ve kterém pětatřicítky dosáhne. Lidé, kterým už letos bylo 35 let, můžou vstoupit do nového systému jen do konce prvního pololetí 2013.

Mzda se sníží o stovky, důchod zvýší o tisíce

Jen pár stovek měsíčně znamenají 2 procenta, která si člověk musí ke státním 3 procentům přidat ze svého.

Například u průměrné mzdy 25 000 korun znamenají 2 procenta 500 korun. Ten, kdo si účast ve druhém pilíři zvolí, bude mít nižší čistý příjem o 2 % (u mzdy ve výši 25 000 Kč tedy nižší o 500 Kč). Na osobním penzijním účtu mu ale budou peníze přibývat. Za každý odpracovaný měsíc mu na účet přibude 5 procent ze mzdy (pokud bere 25 000 Kč, tak si každý měsíc přihodí na penzi 1250 Kč). 250 A k tomu je ještě třeba připočítat výnosy ze zhodnocení těchto úspor!

Je vám víc než 35 let?

Rozhodnout se musíte do 30. června 2013

Jak vstoupit do druhého pilíře?

 1. Uzavřete smlouvu s penzijní společností. Kterou ze šesti možných si vyberete, záleží jen na vás.
 2. Penzijní společnost pošle jedno vyhotovení uzavřené smlouvy Centrálnímu registru smluv.
 3. Centrální registr smluv ověří, jestli splňujete podmínky pro uzavření smlouvy. Pokud ano, smlouvu zaregistruje a o provedení registrace informuje penzijní společnost i vás jako účastníka.
 4. Jakmile dostanete potvrzení z Centrálního registru smluv, musíte písemně informovat svého zaměstnavatele (a v budoucnu i každého dalšího zaměstnavatele) o tom, že jste vstoupili do druhého pilíře.
 5. První kalendářní měsíc potom, co dostanete potvrzení o své registraci, už musí váš zaměstnavatel platit 5 procent pojistného z vaší mzdy na vaše soukromé důchodové spoření.
Příklad

Třicetiletý Petr se rozhodl vstoupit do druhého pilíře. Smlouvu s penzijní společností podepsal 10. dubna. Za pár dnů smlouva dorazila na Centrální registr smluv. Tam zkontrolovali, jestli Petr splnil všechny podmínky, a pak smlouvu zaregistrovali. Petr si potvrzení o tom, že je účastníkem druhého pilíře, převezme okolo 15. května. Smlouva nabude účinnosti 1. června. Petr proto musí co nejdříve zaměstnavateli předložit potvrzenou smlouvu, aby mohl ze mzdy za červen zaplatit v červenci první pojistné (5 %) na svůj soukromý penzijní účet.

Naspořené peníze uvidíte až v důchodu

Začít s výběrem naspořených peněz můžete, až když máte přiznaný starobní důchod z prvního pilíře. Existuje ale několik možností, jak své peníze můžete čerpat:

 • Doživotní starobní důchod. Ten berete až do své smrti, pak zanikne.
 • Doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let. Své peníze berete až do své smrti, a pak je ještě tři roky dostává člověk, kterého jste určili ve smlouvě o pojištění důchodu. Pozor! Vzhledem k tomu, že peníze se ještě i po vaší smrti vyplácejí někomu dalšímu, berete méně peněz než v případě doživotního důchodu.

Renta na dobu 20 let.

 • Všechny vaše našetřené peníze budou rozdělené na výplatu po dobu 20 let.
 • Při této variantě VŽDY dostanete veškeré naspořené prostředky.
 • Pokud zemřete, dostanou zbytek peněz jednorázově dědicové.
 • Na druhou stranu ale musíte počítat s tím, že po 20 letech výplata skončí.
 • A podle demografických dat přežije oněch dvacet let více než polovina lidí.
 • Pak už se budete muset spoléhat jen na státní důchod nebo jiné úspory.

Není cesty zpět

Vstup do druhého pilíře je sice dobrovolný, ale vystoupit není možné. Každý tak stojí před závažným celoživotním rozhodnutím, které ale má jeden cíl – našetřit si dost peněz a nebýt závislý jen na státním důchodu.

Exekutor nesmí na úspory sáhnout Peníze na soukromém penzijním účtu jsou v bezpečí před exekutorem. Platí to ale jen během doby, kdy si peníze šetříte, tedy po dobu spoření.

Zdroj: Blesk

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.4.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 17:26.