Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Duben:

Nechte peníze vydělávat: Vyberte si ze čtyř fondů (Blesk)

Zajímá vás, jak vysoký (nebo nízký) bude váš důchod? Zkuste použít důchodovou kalkulačku na http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz. Kalkulačka vám ale spočítá výši důchodu podle současné situace, kdy je rozdíl (tzv. náhradový poměr) mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem okolo 40 procent.

Kolik vám fond vydělá?

FondMíra rizikaOdhadovaný výnos
Fond státních dluhopisůminimální riziko2 — 3 %
Konzervativní fondmalé riziko3 —4 %
Vyvážený fondstřední riziko4 — 7 %
Dynamický fondvyšší riziko5 — 7 %

Spočítejte si svůj důchod

Zajímá vás, jak vysoký (nebo nízký) bude váš důchod? Zkuste použít důchodovou kalkulačku na http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz. Kalkulačka vám ale spočítá výši důchodu podle současné situace, kdy je rozdíl (tzv. náhradový poměr) mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem okolo 40 procent. Jenže bude hůř. Podle studií klesne tenhle rozdíl za 40 let až o 50 procent. Dnešní třicátníci tak musí počítat s tím, že jejich důchod od státu (z prvního pilíře) bude ve srovnání se mzdami výrazně nižší než ten, který mají důchodci dnes. Proto má kalkulačka ještě druhou verzi, která zohledňuje postupný pokles náhradového poměru a tím i poklesu státních důchodů.

Modelové příklady

Libor, 25 let příjem 18 000 Kč
Důchod vyšší až o 2614 Kč Pokud se Libor rozhodne vstoupit do druhého pilíře, vyplatí se mu zvolit strategii s vyšším zastoupením akcií, tedy vyváženou - nebo dynamickou. Tahle strategie e je totiž výhodná i pro lidi s měsíčním příjem nižším než 20 tisíc korun. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 5,5 procenta by Liborův vyplácený důchod mohl být při započítání započítá 5 procent spoření o 2614 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 1840 korun v případě, kdy by zůstal dnešní náhradový poměr.

Marie, 30 let příjem 20 000 Kč
Důchod vyšší až o 1581 Kč Marie má dvě děti a zvažuje vstup do druhého pilíře. Jelikož má podprůměrný příjem, vyplatí se jí investovat do vyváženého fondu. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 4,5 procent by Marie mohla mít vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 1581 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 961 korun, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Ivana, 40 let příjem 30 000 Kč
(Důchod vyšší až o 1625 Kč)
Ivaně, která má jedno dítě, se vyplatí uvažovat o vyvážené nebo dynamické strategii. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 4,5 procenta by mohl být její vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 1625 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 1242 korun, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Roman, 35 let příjem 25 000 Kč
(Důchod vyšší až o 2224 Kč)
Roman se ocitl přesně na věkové hranici, kdy se má rozhodnout do konce června letošního roku, jestli vstoupí do druhého pilíře. Uvažuje o dynamické strategii. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 5,5 procenta by mohl být Romanův vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 2224 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 1688 korun, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Robert, 45 let příjem 50 000 Kč
(Důchod vyšší až o 2385 Kč)
Robert si vzhledem ke svému věku zvolil vyvážený důchodový fond. Strategie s vyšším zastoupením akcií se totiž vyplatí lidem jen zhruba do 45 let. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 4,5 procenta by mohl být jeho vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 2385 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 2040 korun, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Karel, 43 let příjem 35 000 Kč
(Důchod vyšší až o 1428 K)
Karel se rozhodl vstoupit do druhého pilíře. Je však opatrnější a zvolil konzervativní strategii. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 3,5 procenta by mohl být jeho vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 1428 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 1091 korun, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Zdeněk, 41 let podniká
Zdeněk je podnikatel, tedy osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Zvažuje, jestli má vstoupit do druhého pilíře. U OSVČ platí stejný postup uzavírání smluv i lhůty jako u zaměstnanců. Sazba pojistného se jim sníží z 29,2 procenta a 26,2 procenta. Pětiprocentní odvod (3 a 2 procenta) do druhého pilíře mohou platit měsíčně nebo ročně. Vyměřovací základ OSVČ pro rok 2013 je částka, kterou si samy určí, nejméně však 50 procent daňového základu. V každém případě spolu s ročním daňovým přiznáním bude Zdeněk nově podávat pojistné přiznání s vyčíslením nedoplatku nebo přeplatku pojistného na důchodové spoření. O tom, že se Zdeněk stane účastníkem důchodového spoření, se Centrální registr smluv dozví prostřednictvím penzijní společnosti, která musí uzavřenou smlouvu neprodleně zaregistrovat.

Josef, 50 let příjem 40 000 Kč
(Důchod vyšší až o 1052 Kč)
Pro Josefa se hodí spíše konzervativní strategie. Při odhadovaných výnosech spoření ve výši 3,5 procenta by mohl být jeho vyplácený důchod při započítání 5 procent spoření o 1052 korun vyšší než jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 888 korun v případě, pokud by zůstal dnešní náhradový poměr.

Michal, 42 let ztratil zaměstnání
Michal vstoupil do druhého pilíře, ale po dvou letech spoření ztratil zaměstnání. Bojí se, aby nemusel do systému platit 2 procenta pojistného ze svého. Jeho strach je zbytečný. Povinnost platit do druhého pilíře je spojena s povinností platit do prvního průběžného pilíře. Pokud účastník druhého pilíře nevydělává, nic platit nemusí. Až práci znovu získá, bude opět muset platit pojistné, podobně jako po ukončené mateřské či rodičovské.

Romana, 34 let na mateřské dovolené
Romana, která stráví devět let na mateřské dovolené, uvažuje o tom, jestli se jí vyplatí účast ve druhém pilíři. Jelikož má Romana průměrný příjem, je možné jí spoření ve druhém fondovém pilíři doporučit. Sice naspoří méně, ale také jí bude méně krácena penze z prvního pilíře. Navíc získá v budoucnu více způsobů výplaty, riziko se rozloží.

Všechny modelové příklady byly propočítány na důchodové kalkulačce http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz.

Co se hodí právě pro vás?

Jestli tápete, jakou zvolit strategii, pomůže vám dotazník, který musíte vyplnit před podpisem smlouvy o důchodovém spoření. Vybrat si nemusíte jen jeden jediný důchodový fond. Fondy můžete kombinovat a mít například 30 procent prostředků ve vyváženém a 70 procent v konzervativním. se vyplatí každému druhému. Získat od státu 3 procenta pojistného bude v budoucnu výhodné minimálně pro 60 procent lidí. S tím, jak budou klesat státní důchody v poměru k platům, bude totiž přibývat lidí, kterým se druhý pilíř vyplatí.

Jak dlouho budete spořit?

Základní pravidlo, které vám pomůže při výběru strategie spoření, je délka trvání smlouvy ve druhém pilíři, tedy to, jak dlouho budete spořit. Pro kratší dobu účasti ve druhém pilíři je vhodná konzervativnější strategie a pro mladší účastníky rizikovější strategie. * Strategie s malým rizikem sice přináší spolehlivý, ale relativně nízký výnos. Taková strategie je vhodná pro člověka, který spoří méně než 10 let. * Pro toho, kdo bude spořit 20 let a více, se hodí strategie se středním nebo s vyšším rizikem. Výnosy sice můžou z roku na rok kolísat, ale v delším období zpravidla nabízejí v průměru lepší výnos. Kolísání hodnoty úspor v jednotlivých letech při dlouhé době spoření nevadí, protože by se mělo v čase vyrovnat.

Před důchodem vaše peníze řídí autopilot

Čím je člověk starší, tím by měl s penězi nakládat opatrněji. Penzijní společnosti mají dokonce povinnost ze zákona postupně přesouvat prostředky účastníka v předdůchodovém věku do méně rizikových fondů. Zjednodušeně řečeno, v období 10 let před dosažením důchodového věku řídí peníze budoucího důchodce tzv. autopilot. O tom, že tahle situace nastane, vás musí penzijní společnost informovat 60 dní předem. Pokud s tím nebudete souhlasit, stačí písemně určit, jak jinak chcete své peníze zhodnotit. Musíte ale počítat s možným rizikem.

Změňte strategii

Strategii spoření, kterou jste si vybrali na zhodnocení svých peněz, můžete kdykoli změnit. Jedenkrát ročně je tato změna bezplatná, pokud byste ale měnili strategii častěji, vyjde vás to maximálně na 500 korun.

Penzijní společnost

Vaše peníze spravuje ve druhém pilíři penzijní společnost. Tohoto správce ale můžete také kdykoliv změnit a převést své prostředky k jiné penzijní společnosti. Změna penzijní společnosti je bezplatná jednou za 5 let, častější změny jsou zpoplatněny 800 korun. Změna správce v důchodovém spoření ale podléhá registraci v Centrálním registru smluv.

Nad úsporami bdí stát

Na účtech penzijních společnosti jsou vaše peníze v bezpečí. Majetek účastníků druhého pilíře je totiž přísně oddělený od majetku správce. To znamená, že penzijní společnost nemůže s vašimi penězi nijak disponovat. Všechny operace, které chce s penězi účastníků dělat, bude na její pokyn provádět depozitář, který má prostředky klientů v úschově. A depozitář také před každou transakcí prověří, jestli je v souladu se zákonem. Za účinnou kontrolu odpovídá správce svým majetkem. Pokud by penzijní společnost zkrachovala, klientům nic nehrozí. Jejich nedotčené úspory by jen přešly k jiné penzijní společnosti.

Druhý pilíř:

 • Peníze je možné dědit
Smrt v průběhu spoření
 • Pokud účastník druhého pilíře zemře v průběhu spoření, tedy dříve, než peníze začne čerpat, tak se naspořené prostředky stanou součástí dědictví.
 • Když je dědicem člověk mladší 18 let, bude jeho dědický podíl převedený na pojistnou smlouvu o sirotčím důchodu. Právě formou sirotčího důchodu mu bude dědický podíl vyplácen po dobu 5 let. Zároveň má ale nárok i na sirotčí důchod od státu.
 • Pokud je dědici více než 18 let a je také účastníkem druhého pilíře, bude mu dědictví převedené na účet u jeho penzijní společnosti.
 • Dědic, kterému je už více než 18 let a není účastníkem druhého pilíře, dostane dědictví vyplacené jednorázově v hotovosti.
 • Pokud člověk, který si zvolil rentu na 20 let, zemře dříve, než ji stihl vyčerpat, dědicové dostanou zbytek peněz vyplacený jednorázově.
 • Při smrti člověka, který si zvolil doživotní starobní důchod s pozůstalostní penzí na tři roky, dostává osoba určená ve smlouvě ještě tři roky stejnou penzi.
 • V případě doživotní výplaty důchodu nedostane po smrti nikdo nic.
Nízké poplatky za vedení účtů

Aby penzijní společnosti nemohly klientům účtovat vysoké poplatky, stanoví jejich maximální výši zákon.

Jak vysoké jsou poplatky za správu vkladů:

 • důchodový fond státních dluhopisů 0,3 %
 • konzervativní fond 0,4 %
 • vyvážený fond 0,5 %
 • dynamický fond 0,6 %

Zdroj: Blesk

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.4.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 17:01.