Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Duben:

Počet prostonaných dní klesl (Pražský deník)

V roce 2011 to bylo 1338 099 případů, takže počet těchto pacientů loni ve srovnání s rokem předchozím klesl o 124 966 případů, to je o více než devět procent. Tito pacienti však prostonali už zmíněných téměř 55 milionů dní.

V Praze a ve Středočeském kraji se stoná nejkratší dobu ze všech krajů. Otázkou je, zda jsou jejich obyvatelé nejzdravější, či zda spěchají zpět do práce, protože náhrada nemocenské je velmi nízká.

"Za snížením celkového počtu případů dočasné pracovní neschopnosti stojí zejména pokles krátkodobých onemocnění. Průměrná doba léčby jednoho pacienta v pracovní neschopnosti se však mírně prodloužila," uvedla podrobnosti Jana Butanová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí ČSSZ.

"Je však možné předpokládat, že příčinou poklesu počtu ukončené pracovní neschopnosti je nízká finanční kompenzace ušlé mzdy z výdělečné činnosti na počátku pracovní neschopnosti," dodala Butanová.

Zdraví nebo peníze?

To znamená změna karenční lhůty v prvních třech dnech nemoci bez finanční kompenzace a náhrady mzdy vyplácené v prvních třech týdnech zaměstnavatelem pouze za pracovní dny. Slova o mírném prodloužení doby trvání jedné nemocenské potvrzuje statistika ČSSZ. V roce 2012 činila 45,26 dne, to je o 0,47 dne více než v roce předchozím, kdy činila 44,79 dne. Průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti se lišila u mužů a žen. U žen trvala 47,23 dne a u mužů 43,15 dne. Ženy tedy stonaly v průměru o čtyři dny déle než muži. Nejdelší průměrnou dobu pracovní neschopnosti měly ženy z věkové skupiny od 50 do 59 let (59,35 dne) a u mužů ve věkové skupině nad 60 let (75,02 dne). Naproti tomu osoby ve věkové skupině do 20 let byly nemocné nejkratší dobu – ženy 22,52 dne a muži 16,71 dne.

Důvody neschopnosti

Nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti jsou nemoci dýchací soustavy, které ale mají zároveň nejkratší průběh. ČSSZ evidovala za rok 2012 kvůli onemocnění dýchací soustavy celkem 399 053 ukončených případů v celkové délce 6 403 332 prostonaných dní. Průměrně trvala jedna nemoc zapříčiněná touto diagnózou 16,05 dne. Dalším častým důvodem pracovní neschopnosti jsou nemoci pohybové soustavy, více než z jedné poloviny nemoci páteře – kdo z nás si nestěžuje na "bolavá" záda. Nejdéle trvala dočasná pracovní neschopnost při tuberkulóze (180,64 dne) a onkologických onemocněních (178,38 dne). Dočasná pracovní neschopnost z důvodu těhotenství, porodu a šestinedělí činila v roce 2012 u žen průměrně 100,39 dne.

Relativně vzájemně srovnatelným ukazatelem je průměrné trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti (ukazatel dává do poměru počet prostonaných dní a počet případů). Na základě tohoto ukazatele je patrné, že Praha a Středočeský kraj, spolu s krajem karlovarským a Plzeňským, patřily k regionům s nejkratší průměrnou dobou léčby jednoho případu.

Ochranné pomůcky

Firma, která se zabývá pracovními pomůckami pro bezpečnost práce, upozorňuje, že dva miliony dní ročně stráví zaměstnanci na pracovní neschopnosti kvůli tomu, že nemají ochranné pracovní pomůcky. Podle ní to je důsledek benevolentního přístupu českých firem i zaměstnanců k bezpečnosti práce. Firma upozorňuje, že na ochranné pomůcky mají zaměstnanci nárok a není jejich povinnost si je obstarávat za své. Firma rovněž nesmí nahrazovat ochranné pracovní prostředky žádnou finanční kompenzací. Povinností zaměstnavatele je rovněž proškolení zaměstnanců v oblasti ochrany a zdraví při práci.

Zdroj: Pražský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 3.4.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 03:39.