Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Obsah položky Celostátní seminář Celoživotní učení 2013:

Celostátní seminář Celoživotní učení 2013

Pořadateli jsou Národní vzdělávací fond, město Kroměříž a Okresní hospodářská komora Kroměříž. Letos se bude konat již 20. ročník tohoto semináře. Se zřetelem na toto jubileum a v kontextu stejného jubilea České republiky bude letošní kroměřížský seminář – po dohodě českého a slovenského ministra školství – pořádán nejen jako obvykle pro účastníky z České republiky, ale i ze Slovenské republiky. Tématem letošního semináře je Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice.

Na semináři vystoupí zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva školství SR, Národního ústavu pro vzdělávání, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislavě, představitelé českých i slovenských krajů, reprezentanti českých a slovenských zaměstnavatelů, ředitelé českých i slovenských odborných škol apod. Obsah semináře bude uspořádán do 3 obsahových bloků:

  1. Dvacet let vývoje odborného vzdělávání v České a Slovenské republice
  2. Možnosti uplatnění absolventů odborných škol
  3. Spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů

Seminář tak poskytne příležitost k porovnání dosavadního vývoje a současného stavu odborného vzdělávání v obou zemích, jeho předností a nedostatků, shod a odlišností, jakož i očekávaného rozvoje odborného vzdělávání v obou zemích v příštích letech. Účastníci tak budou moci získat nejen aktuální informace a zkušenosti, ale také navázat užitečnou nadnárodní spolupráci ve svém oboru.

Seminář se bude konat 15. a 16. května 2013 v Domě kultury v Kroměříži. Podrobný program semináře bude během března 2013 na webových stránkách SŠ – COPT a OHK KM.

Bližší informace poskytne

Ing. Adriana Klučková,
tel.: 573 331 650
e-mail: ohkkm@ohkkm.cz
web: www.ohkkm.cz

Autor: Odbor 43
Poslední aktualizace: 2.4.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 00:55.