Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Březen:

S Rytmusem od dubna do práce (5+2 dny)

Účastníci mohou dále absolvovat další akreditované i neakreditované kurzy zaměřené na pracovní a sociální dovednosti. Náklady spojené s dopravou bude agentura účastníkům proplácet. Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality života lidí zdravotně znevýhodněných. Zlepšit jejich pozici na pracovním trhu.

Aktivity v rámci projektu "S Rytmusem do práce" jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Obecně prospěšná společnost - Agentura podporovaného zaměstnávání Rytmus Kutná Hora, pracoviště organizace Rytmus Benešov odstartovala projekt "S Rytmusem do práce". Projekt je určen lidem se zdravotním postižením, především s mentálním nebo duševním, kteří hledají uplatnění na běžném trhu práce.

"Mezi první aktivity projektu patří motivační kurzy, na kterých se účastníci budou učit nové dovednosti, potřebné pro pracovní uplatnění. Zahájení kurzů pro účastníky již v dubnu," přiblížila vedoucí pracoviště Zdeňka Bělohlávková.

Kurzy jednou týdně

Kurzy budou probíhat pravidelně jednou týdně v menší skupince lidí a v rámci projektu bude poskytováno pracovní a sociální poradenství. Účastníci mohou dále absolvovat další akreditované i neakreditované kurzy zaměřené na pracovní a sociální dovednosti. Náklady spojené s dopravou bude agentura účastníkům proplácet. Získané znalosti budou moci účastníci projektu využít v tzv. místech na zkoušku, kde by měli po dobu 3 měsíců pracovat v běžném pracovním prostředí a v nových pracovních místech. Součástí projektu "S Rytmusem do práce" je aktivní podpora a pomoc zaměstnavatelům, kteří se do projektu zapojí a umožní tak zaměstnání lidem s mentálním nebo duševním postižením.

Zlepšení kvality života

"Mezi lidmi převládá mylný názor, že lidé se zdravotním postižením nepotřebují, nebo dokonce nesmějí pracovat, protože pobírají invalidní důchod, o který by jako zaměstnanci přišli. Projekt "S Rytmusem do práce" tento zažitý názor vyvrací," sdělila Zdeňka Bělohlávková.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality života lidí zdravotně znevýhodněných. Zlepšit jejich pozici na pracovním trhu, naplňovat individuální potřeby účastníků prostřednictvím rozvoje schopností a dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce, a tím přispět k jejich lepšímu zapojení do společnosti.

Motivační kurzy začínají již v dubnu, proto pokud máte zájem se do projektu zapojit, můžete kontaktovat Rytmus Kutná Hora telefonicky na číslech 327 312 307, 773 391 190 nebo osobně na adrese Masarykova 598, Kutná Hora.

Aktivity v rámci projektu "S Rytmusem do práce" jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Bližší informace o organizaci Rytmus Kutná Hora naleznete na www.kutnahora.rytmus.org. S přispěním Hany Moravcové, Rytmus Benešov.

Zdroj: 5+2 dny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 27.3.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:24.