Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Březen:

Penze se počítá z výdělků už od roku 1986 (HN)

Letos se výpočet starobního důchodu moc nezměnil. Pro penze přiznané letos se proti loňsku zvýšila základní výměra důchodu o 60 korun na 2330 korun. Výpočet penze si každý může orientačně udělat na kalkulačce ministerstva práce a sociálních věcí.

Počet odpracovaných let na důchod roste, letos je to nejméně 29 let. Orientační výpočet penze zpracuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Požadovaná minimální doba pojištění pro nárok na starobní důchod se zvýšila o jeden rok na 29 let. Došlo také k valorizaci přepočítávacích koeficientů ročních vyměřovacích základů.

Jak při výpočtu penze postupovat?

Předně je nutné vědět, že výpočet se skládá ze dvou složek. Ze základní výměry, což je suma, která je pro všechny stejná. Druhou složku tvoří procentní výměra důchodu. Základem procentní výměry je roční vyměřovací základ – jednoduše průměr všech hrubých příjmů od roku 1986, který se v daném roce vynásobí koeficientem mzdového nárůstu.

O výpočtu penze z výdělků od roku 1986 stále mnoho lidí neví. Mnozí si stále myslí, že se do ní počítají výdělky za posledních deset nebo pět let, což ale platilo před rokem 1996. Také minimální doba odpracovaných let na důchod se každoročně o rok zvyšuje. Letos je to 29 let a po roce 2018 to bude nejméně 35 let. Z ročních vyměřovacích základů se pak stanoví měsíční průměr, který se dále snižuje podle několika redukčních hranic.

Podle platného zákona je to pro letos přiznané důchody následovně: do 11 389 korun se výdělek do důchodu započte celý. Od této částky do částky 30 026 korun je to 27 procent, z částky mezi 30 026 korunami a 103 536 korunami 19 procent a z ještě vyšších příjmů šest procent. Ani tím ale výpočet nekončí. Výši penze ovlivňuje počet odpracovaných let. Každý odpracovaný rok se vynásobí 1,5 procenta. Například když někdo pracuje 40 let, pobírá penzi ve výši 60 procent z vyměřovacího základu. Přičtením základní výměry, letos 2330 korun, vznikne finální měsíční penze.

Do odpracovaných let se přitom může započíst i tzv. náhradní doba pojištění – například výchova do čtyř let věku dítěte, vojenská služba, nemocenská, určité období, kdy byl člověk zaregistrovaný na úřadu práce. Pokud jde o studium, je to složitější. Před 1. lednem 2010 se započítávala doba po ukončení základní školy do 18 let a pak další až šestileté vysokoškolské studium. Pro ty, kteří chodí na střední školu, jsou v učení nebo dále studují po 1. lednu 2010, to už neplatí.

Výpočet penze si každý může orientačně udělat na kalkulačce ministerstva práce a sociálních věcí. Potřebné údaje se dají vyčíst v evidenčním listu důchodového pojištění, který lidé dostávají každý rok v zaměstnání. Nebo z Informativního osobního listu důchodového pojištění, který je dostupný na České správě sociálního zabezpečení. Požádat o něj lze jednou ročně a zdarma. Je dobré se o něj ale zajímat dřív než těsně před důchodem, aby bylo možné případné chybějící údaje z minulosti včas doplnit. Orientační výpočty důchodů provádí po telefonickém objednání klientské centrum v ústředí ČSSZ. Okresní správy tento typ služby neposkytují.

Zdroj: Hospodářské noviny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 19.3.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.12. 2018 000 10:31.