Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Březen:

Zkuste kurzy přes internet nebo Skype (MF Dnes)

Individuální vzdělávání

Je určeno především pro soukromé osoby, ale často jej využívají i zaměstnavatelé, třeba pro pozice středního managementu. Jeho hlavním plusem je možnost volby rozvrhu a tempa. Základní variantou jsou klasické kurzy pro jednotlivce face-to-face, často se jich využívá při studiu jazyků (především konverzace), kdy jsou skutečně velmi efektivní, nebo tehdy, je-li potřeba procvičit nějaké praktické dovednosti. Nejčastější formou individuálního vzdělávání je dnes ovšem e-learning neboli vzdělávání přes internet. Může jít o sebevzdělávání, kdy si člověk sám nastuduje materiály, vypracuje úkoly a testy a na jejich základě získá potřebné osvědčení. Jistým úskalím této metody je potřeba vnitřní disciplíny – přinutit se ke studiu.

Dalším způsobem je studium, při kterém člověk spolupracuje s přiděleným lektorem či koučem. Kontakt mezi nimi je založen na elektronické komunikaci, často se využívá Skype. Způsob výuky může být podobný jako při kurzech tváří v tvář. V případě koučování jde ovšem o to, aby kouč pomocí vhodně zvolených otázek, pobídek a úvah dovedl klienta k potřebnému poznání či výstupu.

Skupinové vzdělávání

Základním předpokladem pro tuto formu vzdělávání je vytvoření skupiny účastníků, optimálně je to 8 až 12 osob, s nimiž pracuje lektor. Skupina by měla být co nejvíce homogenní, což znamená, že úroveň znalostí a dovedností jejích členů bude stejná. Pro vzdělávání ve skupině se užívá široká škála metod a postupů, pro kterou se vžil název blended learning (b-learning). Nejbližším českým pojmem je termín kombinované studium. To může zahrnovat standardní výuku, kdy se celá skupina sejde na jednom místě, e-learningový kurz pro více osob (například formou chatu), kdy všichni plní stejný úkol, ale zadání může být i individuální či pro dvojice (trojice...), workshop a další formy.

Při workshopu lektor vede program tak, aby účastníci na základě vlastních zkušeností a znalostí dospěli k řešení, které využijí ve své práci. Často bývá zařazen na konec kurzu. Skupinové vzdělávání probíhá často přímo na pracovišti, jinou možností je pravidelný docházkový kurz jednou nebo dvakrát týdně či intenzivní víkendový či delší kurz. Ten se obvykle koná ve školicím středisku.

Formy vzdělávání:

  • Individuální
  • klasický kurz pro jednotlivce
  • e-learning: vzdělávání přes internet
  • studium s lektorem nebo koučem
  • Skupinové vzdělávání
  • Skupina 8 až 12 lidí, kombinace
  • klasického kurzu, e-learningu
  • workshopu

Zdroj: MF Dnes

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.3.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 02:33.