Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Česko-rakouská akademie expertů bilancovala

Více než stovka odborníků z Rakouska, ČR, Slovenska, ale i hostů ze Slovinska, Maďarska a Chorvatska se sešla, aby vyhodnotila tento projekt, jehož začátky padají až do roku 2003.

Za ministerstvo práce a sociálních věcí se konference zúčastnil náměstek ministryně pro oblast trhu práce Roman Chlopčík. Ve svém projevu velmi kladně ohodnotil desetiletou úspěšnou spolupráci úřadů práce z Jižní Moravy, Jihočeského kraje a Vysočiny s partnery v Dolním Rakousku, Horním Rakousku a Vídni i se slovenskou stranou.

Mimo jiné Roman Chlopčík konstatoval: „Projekty EXPAK se po dobu svého trvání staly velmi dobrým příkladem spolupráce rakouských, českých i slovenských subjektů, působících jak v oblasti služeb zaměstnanosti, tak i trhu práce celkově. Díky EXPAKU dochází k žádoucí interakci, k vzájemnému sdílení zkušeností, předávání informací a v neposlední řadě i k osobnímu poznávání rozhodujících aktérů v oblastech služeb zaměstnanosti. To je nadčasové poselství a přínos projektů tohoto typu. Bohužel, takto úspěšných projektů není mnoho. O to více je třeba si přínosů EXPAKU vážit. Hledání cest, které by vhodně doplnily ekonomická řešení, je úkolem služeb zaměstnanosti ve všech evropských zemích. Konkrétní příklady, sdílená praxe, ale i poučení ze slepých cest – to vše je možné nalézt díky kolegiální a vzájemně obohacující spolupráci. Jejím příkladem je soustava projektů, zkráceně nazývaná EXPAK“.

V rámci konference byly rovněž hledány cesty, jak v úspěšné spolupráci pokračovat i v novém rozpočtovém období od roku 2014. Rakouská strana zde již mezi své priority trh práce a zaměstnanost nezahrnuje, možná i díky nejnižší míře nezaměstnanosti v Evropě. Přesto přislíbila, že v rámci dvoustranných aktivit bude v projektech typu EXPAK pokračovat. Naše služby zaměstnanosti mají o další spolupráci zájem, a to i díky velmi dobrým výsledkům, kterých dosahují zejména příhraniční úřady práce ve spolupráci se sousedy na rakouské straně při potírání černé práce a nelegálního čerpání sociálních dávek.

Podrobnosti o činnosti tohoto významného mezinárodního fóra pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce naleznete na www.expak-at.cz.

FOTOGALERIE

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 26.2.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:54.