Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Únor:

Na předdůchod potřebujete nejméně 176 500 korun (HN)

Pomýšlet na něj může člověk, který má penzijní připojištění minimálně pět let. Nejdelší doba pobírání předdůchodu je pět let před odchodem do starobního důchodu, nejkratší je dva roky. U nejkratšího, dvouletého předdůchodu klient nyní potřebuje mít na svém účtu v penzijním fondu zhruba 176 500 korun.

Předdůchodu lze ale využít i jen na jeden rok před řádnou penzí. V tom případě ho bude člověk dostávat ještě i první rok ve starobním důchodu souběžně se státní penzí. Přerušit nebo předčasně ukončit čerpání předdůchodu ovšem nelze. A to ani v případě, že člověk získá znovu práci a příjem. Aby zájemce mohl o předdůchod zažádat, musí si na něj našetřit. Měsíční dávka předdůchodu musí totiž po celou dobu jeho čerpání odpovídat alespoň třiceti procentům průměrné mzdy v ekonomice. Ta dnes činí zhruba 24 500 korun, takže pro každý měsíc v předdůchodu musí mít zájemce k dispozici kolem 7350 korun. U nejkratšího, dvouletého předdůchodu tak klient nyní potřebuje mít na svém účtu v penzijním fondu zhruba 176 500 korun. Pokud by člověk chtěl předdůchod na pět let, musí mít na účtu kolem 442 000 korun.

Celkovou sumu na dávky v předdůchodu musí mít klient na svém účtu v penzijním fondu ještě předtím, než o něj požádá. Zákon neumožňuje, aby potřebné peníze vložil až během čerpání předdůchodu. Do požadované minimální částky předdůchodu se počítají jak vlastní úspory ve fondu, tak i příspěvky zaměstnavatele, připsané státní příspěvky a jejich zhodnocení. Chybějící peníze může ale klient také jednorázově vložit na svůj účet před podáním žádosti o předdůchod. Předdůchody je možné čerpat jen z nových fondů, které vznikly letos v lednu. Aby tuto novinku mohli využít i klienti původních penzijních fondů, započítává se jim do požadované pětileté doby spoření i účast ve "starém" fondu. Než ale podají žádost o výplatu předdůchodu, budou muset dát výpověď z transformovaného fondu, požádat o převod peněz do nového fondu a uzavřít v něm smlouvu.

Na ukončení smlouvy s původním transformovaným fondem mají přitom penzijní společnosti dva měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet následující měsíc poté, kdy byla podána výpověď. Vyřízení předdůchodu tak nyní trvá nejméně čtyři měsíce.

"U výpovědi, která byla doručena například v únoru, může nová smlouva začít platit nejdříve 1. května. A pokud si klient současně se vznikem nové smlouvy podá žádost o předdůchod, může ho začít čerpat následující měsíc, tedy v červnu," potvrzuje mluvčí Allianz Dagmar Koutská.

Do žádosti musí klient uvést, na jak dlouho chce předdůchod a jaká je jeho zdravotní pojišťovna. Ostatní za něj vyřídí jeho penzijní společnost. Pokud ovšem klient během doby výplaty této dávky změní zdravotní pojišťovnu, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit penzijní společnosti.

"Žádost o předdůchod lze akceptovat pouze po splnění podmínek vzniku nároku na jeho výplatu. První platba předdůchodu je odeslána 25. den měsíce bezprostředně následujícího po doručení žádosti," vysvětluje mluvčí Penzijní společnosti České pojišťovny Petr Brousil.

"Penzijní společnost informuje o zahájení výplaty předdůchodu zdravotní pojišťovnu klienta a Českou správu sociálního zabezpečení. Další platby předdůchodu jsou splatné k 10. dni v měsíci,"
dodává Brousil.

Podmínky čerpání předdůchodu:

Nejméně pět let spoření u penzijního fondu. Pět a méně let do odchodu do řádné starobní penze (podle důchodových tabulek pro muže). Mít našetřeno alespoň 30 % průměrné mzdy v ekonomice na každý měsíc čerpání předdůchodu. Minimální doba vyplácení činí dva roky. Výplata může skončit nejdříve tři roky před starobním důchodem. V předdůchodu lze i pracovat a pobírat plat. Předdůchod se započítává jako vyloučená doba a vyměřovací základ pro výpočet řádné penze se tím nekrátí. Zdravotní pojištění za předdůchodce platí stát.

Zdroj: HN

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 19.2.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:06.