Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Únor:

Ludmila Müllerová: Rozhovor – Financování sociálních služeb, Ozvěny dne (Radiožurnál)

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Domovy důchodců nebo denní stacionáře varují, že budou muset omezovat péči o seniory a potřebné, anebo propouštět zaměstnance. Poskytovatelé sociálních služeb totiž dostali výrazně nižší dotace od státu a ani kraje nebo města a obce pro ně nemají dost peněz. Jejich zástupci proto dnes o tom jednali s ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou z TOP 09, kterou teď vítám ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý den.

Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, příjemné poledne vám všem.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
A na druhé lince je Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb. I vám dobré poledne.

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
Dobré poledne.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Pane Horecký, ministerstvo dá letos zařízením pro postižené, seniory a další potřebné přes 6 miliard, finance se vám tak snižují asi o 5 %, je těch 360 milionů méně opravdu tak likvidačních?

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
Určitě to má zcela zásadní dopady na poskytovatele sociálních služeb a je potřeba ještě předeslat, že neklesá jenom ta část těch státních dotací, ale i ještě ta částka takzvaných individuálních projektů, což je financování z evropských zdrojů. Ty dopady jsou tak, jak jste zmínil v tom úvodním vstupu, jednak na úrovni zavírání některých služeb, ale hlavně pak na úrovni snižování kapacit a tím i dostupnosti sociálních služeb napříč celou Českou republikou.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Jak jste vlastně došli k tomu, že zanikne na stovku služeb a že by zařízení musela propustit až 2 tisíce zaměstnanců, kde by to lidé pocítili nejvíc?

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
My jsme poté, co byly zveřejněny výsledky státních dotací nebo toho dotačního řízení oslovili všechny poskytovatele sociálních služeb v České republice s tím, aby nám řekli, co částka udělá, jestli budou moct fungovat během celého roku nebo jestli budou muset nějakou službu výrazně omezit. Z těch 5500 zhruba služeb, které jistě požádaly o dotaci, reagovalo nebo se označilo jako ohrožené 900 služeb, z nich 250 uvedlo, že budou muset v průběhu roku tu činnost ukončit, pokud nedostanou nějaké další zdroje a ten zbytek uvedl ty dopady v rámci propouštění zaměstnanců, uvedly je až 2400 v přepočtený počet úvazků a potom snižování kapacit v denních stacionářích, lůžkových zařízeních, respektive pobytových zařízeních, ale i například intervencí ve službách sociální garance.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Paní ministryně, trváte na té sumě, kterou jsem zmínil v úvodu, na snížení o 360 milionů i třeba s vědomím, že by některá zařízení mohla omezovat péči, propouštět?

Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:
No, tak já ostatně nemohu nic jiného, než na této částce trvat, protože to je samozřejmě součást státního rozpočtu, čili takto byly peníze schváleny, které jdou do sociálních služeb. Ale já chci říci, že já bych to tak dramaticky neviděla, protože vy jste správně řekl je to snížení o 5 %, čili tam je ten deficit zatím oproti loňskému roku o 300 milionů a musím podotknout, že právě prostředky získávané do sociálních služeb se letos významně navyšují. Jde o částku větší než miliardu korun a ta jde právě do oblasti příspěvku na péči, takže v tomto případě bych byla velmi opatrná a zatím bych nehovořila o nějaké situaci dramatické zavírání některých sociálních provozoven a podobně.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Ona ta situace se de facto opakuje, už loni poskytovatelé hrozili protesty, nakonec pro ně váš předchůdce našel v rezervách resortu 140 milionů. Uděláte, paní ministryně, něco podobného i letos? Na čem jste se dnes vlastně dohodli?

Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, my jsme se dohodli, že dál povedu jednání jak tedy s kraji, to znamená, s kraji je nutno vést jednání skutečně o potřebě právě těch dotací do sociálních služeb. Něco jiného jsou požadavky a něco jiného je skutečně reálná potřeba těch poskytovatelů a povedu také další jednání s dalšími asociacemi ať už sociálních služeb či sociální péče a podobně.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
A budete hledat také v těch rezervách?

Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:
A nepochybně budu hledat zdroje i v rezervách ministerstva práce a sociálních věcí, povedu jednání i s mým kolegou z ministerstva financí a my jsme na tomto dnešním jednání konstatovali, že ta jednání by měla být ukončená do konce května.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Pane Horecký, stačí vám to, co vám paní ministryně přislíbila dnes?

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
No, já bych jednak uvedl ještě něco k tomu argumentu příspěvků na péči. Ten se netýká těch takzvaných služeb sociální prevence, ti z něho vůbec nic netěží a příspěvek na péči je kritizován od okamžiku jeho zavedení od roku 2007, že se ty peníze nevrací do systému sociálních služeb, nebo se vrací jenom v nějaké jedné třetině a je potřeba toto nějakým způsobem vyřešit nejenom tedy říkat, že těch peněz je hodně. Těch peněz je hodně, ale jdou jinam, než by měly proto, aby ty sociální služby mohly fungovat. My jsme věděli, že paní ministryně asi nemůže dát nic jiného než příslib, protože nemá nikde v šuplíku připravenou půl miliardu korun, nicméně alespoň ten příslib a naděje, že vnímá tu potřebu dofinancování, že si ji uvědomuje a že je připravena jednat s panem ministrem, je pro nás v tuto chvíli dostačující.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Ta situace letos není úplně nová, neměli byste se prostě připravovat na pokles příjmů ze státního rozpočtu, když se šetří v podstatě všude?

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
Ten pokles už je reálný od roku 2008, kdy v roce 2008 byly ty státní dotace na 8,3 miliard a teď jsou na 6 miliard a když bychom se koukli do toho reálu, tak v loňském roce se ministerstvo práce se spolupodílelo na financování sociálních služeb z 26 %, letos je to 20 až 21 %, to znamená, to ubývání je patrné už posledních 4, 5 roků a někde je už ta hranice, kde to nelze dělat dál bez dopadů, to znamená zavírání anebo omezování těch služeb.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Paní ministryně, musí váš resort takhle šetřit právě v této oblasti, vždyť třeba penzistů přibývá, státní domovy důchodců jsou přeplněné, ne každý si může zaplatit soukromé zařízení?

Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, já jsem přesvědčená o tom, že rozhodně by ministerstvo práce a sociálních věcí na těchto věcech šetřit nemělo a také, jak už jsem v úvodu uvedla, nešetří. To znamená pan Horecký říkal - prostředky jdou jinam, ale ony jsou jinam jako příspěvek dejme tomu na stáří. Lidé nevyužívají poskytovatelů sociálních služeb v tom rozměru, v jakém je využívat měli, a to je právě asi ten problém celého tohoto systému. Takže já jsem připravena vést další jednání týkající se využívání příspěvku na péči, protože skutečně velmi poctivě musím říct, že prostředky, které, čili peníze, které jdou do sociálních služeb z ministerstva práce a sociálních věcí jsou rok od roku vyšší. Pan Horecký hodnotil pouze dotace, já hovořím o obou částech, to znamená jak o příspěvku na péči, který právě je směřován do sociálních služeb, tak i o dotacích o sociálních službách.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Pane Horecký, vy byste chtěli na sociální služby přidat 300 až 500 milionů, ne všechno může jít ze státního rozpočtu. Jednáte podobně i s někým jiným, hlavně tedy s kraji a městy a obcemi?

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
My samozřejmě jednáme i s kraji a obcemi, ale jejich, například příspěvky krajů se od roku 2007 se zvyšují do sociálních služeb, státní dotace se naopak snižují. Samozřejmě je potřeba využívat všechny zdroje, ale není možné jeden zdroj jednostranně snižovat a poukazovat na ty ostatní. A pak je ještě potřeba, aby, jestli jsme poukazováni nebo je nám říkáno, abychom využívali jiné zdroje, tak stát, který je ve finále zodpovědný na to, za to, jaké jsou sociální služby v České republice, v jaké kvalitě, dostupnosti a síti, jasně stanovil ty pravidla toho financování, kdo je za co zodpovědný, kdo je k čemu kompetentní a kdo má jakou službu na svém území, myslím tedy obec, kraj, město zaplatit a v jakém poměru financovat, a to v tuto chvíli není a je to na zoufalém snažení těch poskytovatelů, kdo jim co dá a to pro nás není dlouhodobě už moc udržitelné.

Martin KŘÍŽEK, moderátor:
Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Naším hostem byla také ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Děkuji vám a na slyšenou.

Ludmila MÜLLEROVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /TOP 09/:
Ano, příjemný den. Na slyšenou.

Jiří HORECKÝ, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
Na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 19.2.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 01:00.