Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Únor:

Projekt vytváří firmy přívětivé k rodinám

"Když jim zaměstnavatel vyjde vstříc a umožní třeba hlídání jejich dětí, lépe se tím vyvažuje pracovní a rodinný život a jsou spokojenější," říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Není tajemství, že spokojený zaměstnanec má pro svou firmu daleko větší přínos než stresovaný. Pro většinu firem, které se do auditu zapojily, není slaďování pracovního a rodinného života nové téma, ale přesto jim dává i nové možnosti. "Při projednávání nás mile překvapila reálnost navrhovaných opatření, která vzešla z workshopů a od zaměstnanců," konstatuje ředitelka společnosti DPD CZ Soňa Štroufová. Připomíná, že projekt těší nejvíce zaměstnankyně maminky. Zaměstnanci se plánování nových opatření v oblasti harmonizace práce a rodiny sami účastní, což podporuje jejich angažovanost a přispívá k úspěchu celého projektu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ho spustilo před dvěma lety a zatím se do něj zapojilo celkem patnáct společností. V osmi případech se jednalo o soukromé firmy, ve třech o samosprávu, ve třech o neziskové organizace a zapojila se též jedna příspěvková organizace.

Projekt Audit rodina & zaměstnání je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Firmy, které se chtějí také zapojit, najdou potřebné informace na speciálních webových stránkách projektu http://auditrodina.eu/.

Zdroj: Opavský a hlučínský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 5.2.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:19.