Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Ministryně práce a sociálních věcí navštívila ČSSZ

Paní ministryni také zajímaly další záležitosti. Tou první byly žádosti pracujících důchodců o jednodenní zastavení výplat důchodů, kumulované do posledních dní roku 2012. Dověděla se, že ve snaze zvládnout nápor, který v regionech i v Praze v závěru loňského roku nastal, a vyhovět klientům, jak jim velí povinnost, využili pracovníci všech dostupných prostředků. Paní ministryně ocenila úsilí zaměstnanců při zvládání této vypjaté situace. Další otázka položená přítomným představitelům regionálních pracovišť a ústředí ČSSZ se týkala II. pilíře a důchodové reformy obecně.

„Zajímal by mě pohled terénu, neboť předpokládám, že ústředí je perfektně připraveno,“ dodala.

Z odpovědí vyplynulo, že velký nápor tazatelů, zajímajících se o důchodové spoření, zatím nenastal, ale že pracoviště jsou připravena a potřební odborníci proškoleni. Lidé si poněkud pletou II. pilíř s předdůchodem a většina zodpovězených otázek se dosud týkala hlavně této problematiky.

„Lidé, pokud jsou nezaměstnaní, obracejí se logicky na úřad práce. Jde-li o důchodovou reformu, obracejí se na vás,“ poznamenala Ludmila Müllerová. Paní ministryně byla ujištěna, že tazatelům se dostane poučení, jaký je rozdíl mezi předdůchodem a důchodovým spořením, jak mají v té které záležitosti postupovat a na jaké instituce se obracet, neboť ČSSZ je nadále stěžejní institucí ve věci I. pilíře a radit lidem, zda spořit či nikoliv jí nepřísluší.

Ministryně práce a sociálních věcí L. Müllerová poděkovala za možnost poslechnout si názor na její otázky.

Na rozloučenou řekla: „Pro obě strany bude jistě prospěšné, když se uvidíme častěji. Přikládám vaší organizaci velký význam, je důležitá nejen co do rozsahu činnosti, ale i co do kvanta lidí, kteří pracují v celé republice. Budu navštěvovat regiony, ale nebudu se hlásit předem, jako se návštěvy dosud ohlašovaly, ráda bych se s vašimi lidmi setkávala neorganizovaně, neplánovaně, bude to pro mě jistě velmi poučné.“

Pramen: ČSSZ

FOTOGALERIE

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 24.1.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2019 000 13:50.