Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Leden:

ČSSZ: Otázky a odpovědi k předčasnému důchodu (Blesk)

Kdo si může o předčasný důchod zažádat?
Požádat o předčasný důchod si může člověk, který získal potřebnou dobu pojištění, která je nutná, aby měl nárok na řádný starobní důchod. Kromě toho musí splnit »věkový limit«. Do předčasného starobního důchodu může jít člověk o tři roky dříve, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let. Až o pět let dříve může do předčasného důchodu odejít ten, jehož důchodový věk je alespoň 63 let a dosáhl alespoň věku 60 let.

Kdo nemá na předčasný důchod nárok?
Nárok na předčasný starobní důchod nemá člověk, který nezískal potřebnou dobu pojištění nebo mu do dosažení důchodového věku chybí delší doba, než stanoví zákon o důchodovém pojištění. Kromě toho nemá nárok na výplatu předčasného důchodu do dosažení důchodového věku ani člověk, který pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nebo který vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění.

Musím být bez práce, abych si mohl požádat o předčasný důchod?
Ne, nemusíte. Ale při výplatě předčasného starobního důchodu je váš výdělek silně omezen. Při předčasném starobním důchodu můžete: * pracovat v tzv. zaměstnání malého rozsahu. Váš příjem (sjednaný i skutečně dosažený) nesmí měsíčně dosáhnout 2500 Kč hrubého * pracovat na dohodu o provedení práce, ale nesmíte si vydělat měsíčně více než 10 000 Kč hrubého * můžete podnikat, ale nesmíte mít vyšší roční příjem než 62 121 Kč.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o předčasný důchod?
Když má OSSZ nebo PSSZ všechny podklady o vašich dobách důchodového pojištění (tj. o zaměstnání, podnikání, době studia, vojny a mateřské, pobytu v cizině aj.), tak vaši žádost vyřídí v zákonné lhůtě 90 dní.

Zdroj: Blesk

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 23.1.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:15.