Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Leden:

S dětmi do práce aneb Hlídání dětí ve firmách (HR management)

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z ESF lze až do poloviny února žádat o dotace na tyto služby. Podpora je určena především firmám, žádat o ni mohou ale také neziskové organizace, školy nebo místní samospráva. MPSV pro své zaměstnance podobnou službu rovněž poskytuje.

Jsou zřizována zaměstnavateli a mohou sídlit přímo ve firmách, takže rodiče mohou své děti v průběhu dne navštívit a ušetří i čas, který by jinak strávili na cestě do školky a ze školky. Pro firmy tato jistá forma zaměstnaneckého benefitu představuje zejména rychlejší zapojení zaměstnanců na rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu. MPSV pro své zaměstnance podobnou službu rovněž poskytuje.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu lze až do poloviny února žádat o dotace na tyto služby. Podpora je určena na zařízení s kapacitou od 7 do 24 míst, která budou fungovat mimo Prahu po dobu roku a půl. O dotaci mohou žádat zaměstnavatelé, kteří mají alespoň dvacet zaměstnanců. Na celkový provoz takto podpořených zařízení však nelze najmout externího dodavatele, projekt tedy například předpokládá vznik nového pracovního místa pro osoby pečující o děti. Minimální výše podpory je 721 686 Kč, maximálně lze získat až 2 474 352 Kč.

Podpora je určena především firmám, žádat o ni mohou ale také neziskové organizace, školy nebo místní samospráva. Ti všichni mohou využít nabídku MPSV na konzultaci svého projektu ještě před podáním. Na jedno vytvořené místo v zařízení péče o děti je poskytována podpora ve výši cca 24 tisíc Kč, na následný pololetní provoz jednoho místa dosahuje podpora až 35 tisíc Kč, podmínkou je ovšem dostatečná docházka dítěte. Více informací na: www.esfcr.cz/vyzva-a4.

Zdroj: HR management

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 21.1.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 08:35.