Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Leden:

I sociálně vyloučení mohou pracovat (Pražský deník)

Ty spolupracují s Agenturou pro sociální začleňování a úspěšně rozjíždějí projekty pro lidi žijící na okraji společnosti. Agentura, která spadá pod Úřad vlády České republiky, vždy spolupracuje s městem po dobu tří let.

Agentura pro sociální začleňování pomáhá městům nejen s vytvářením míst pro lidi, jimž hrozí sociální vyloučení

Agentura, která spadá pod Úřad vlády České republiky, vždy spolupracuje s městem po dobu tří let. Pomáhá mu vyřešit konkrétní místní problémy sociálního vyloučení, a to tak, aby se na něm podíleli všichni, kdo mohou. Jsou to například město, školy, neziskové organizace a podobně. Václav Zeman, mluvčí Agentury pro sociální začleňování, blíže vysvětlil: "Ve všech středočeských městech, která spolupracují s agenturou, vznikají v této chvíli projekty, které vycházejí z plánů sociálního začleňování, které jsme městům pomáhali připravit a které schválili zastupitelé měst." Například město Kolín podává projekt, který, pokud bude schválen, zajistí financování sociálních služeb na rok a půl, a to do léta 2015.

Motivaci k práci i péči o majetek

Zajímavostí je projekt komunitních zahrad ve vyloučené lokalitě Zengrova v Kolíně. Žije zde asi 300 obyvatel, ti v rámci něj dostali za úkol, aby svou dobrovolnou prací zušlechťovali k domům přilehlé zahrady, které jim budou následně sloužit jako místo pro odpočinek. Projekt, který potrvá do března 2013, má za cíl povzbudit místní obyvatele k tomu, aby se dlouhodobě starali o "svůj" majetek, který jim slouží. Sociální firma EKOANO sídlící v Kutné Hoře chystá vznik nové pily a tím i vytvoření sedmi pracovních míst pro lidi s nízkou kvalifikací. Ve městě také bude zřízeno Centrum sociálních služeb a autobus, který bude zajíždět do vyloučených lokalit a nabízet dětem a mladistvým možnosti aktivního trávení volného času. Také město Mělník podporuje v rámci projektu firmu, která zaměstná 15 lidí na veřejně prospěšné práce. Také zde počítají s vytvořením koncepce bydlení pro ohrožené skupiny osob.

Města, ale i další organizace nyní připravují projekty na zajištění základních sociálních služeb, podporu zaměstnanosti nebo podporu vzdělávání.

Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím při sociální integraci. Jejím posláním je propojovat subjekty (města, firmy...) na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním zapojování.

Zdroj: Pražský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 18.1.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:29.