Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Leden:

Dorovnávací přídavek může získat až 10 000 důchodců (Právo)

Dorovnávací přídavek má nyní podle novely představovat samostatnou dávku, která ale bude vyplácena jen spolu s českým důchodem. Přídavek by mohli dostat třeba lidé, kteří před rozdělením státu bydleli v Česku a jejichž zaměstnavatel sídlil na Slovensku.

Stát přestal nižší slovenské penze Čechům doplácet na podzim 2011 po vyjádření Soudního dvora EU, který konstatoval, že jsou tím diskriminováni občané z jiných států EU, kteří v Československu pracovali. Český Ústavní soud poté uvedl, že evropský soud nezohlednil specifické poměry po rozdělení společného státu a penze by se dorovnávat měly. Nejvyšší správní soud se tedy na Soudní dvůr EU obrátil znovu. Vláda pak v létě uložila ministerstvu práce, aby navrhlo model dorovnávání penzí. Dorovnávací přídavek má nyní podle novely představovat samostatnou dávku, která ale bude vyplácena jen spolu s českým důchodem. Přídavek by mohli dostat třeba lidé, kteří před rozdělením státu bydleli v Česku a jejichž zaměstnavatel sídlil na Slovensku.

V prvním roce po zavedení dávky by na ni mělo mít nárok asi 9000 lidí. V roce 2014 by to bylo asi 10 000 příjemců, pak by se počet snižoval. Ještě v roce 2047 by výplata směřovala k tisícovce osob. Výdaje by v prvním roce činily kolem 120 miliónů korun. Nejvyšší by prý byly v roce 2020, kdy by přesáhly 130 miliónů Kč. Za celou dobu by se pak mohlo na dorovnávacích přídavcích vyplatit 3,8 miliardy korun. Tématem se v minulosti zabýval Ústavní soud, Nejvyšší správní soud i Soudní dvůr EU.

"Připravená legislativa stanovuje, že by se lidem, kteří pobírají český a slovenský starobní důchod, a jejich úhrn je nižší, než kdyby dostávali důchod český za federální doby, vyplácela speciální dávka, tedy dorovnávací přídavek," sdělila Právu mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová.

"Nárok na přídavek by měli pouze ti, kteří splní stanovené podmínky. Zejména budou mít alespoň 25 let pojištění v ČSFR a poté alespoň jeden rok důchodového pojištění před rokem 1996 v ČR, kdy byl ještě účinný federální zákon o sociálním zabezpečení. Dorovnávací přídavek by se vyplácel pouze s českým důchodem, a to stejným způsobem, jako lidé dostávají důchod v současné době," dodala Filipová.

O přídavek budou důchodci muset požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na výzvu by pak museli sdělovat, jaký mají slovenský důchod. Pokud by to neudělali, vyplácení dávky by bylo zastaveno. Úřad by dávku doplatil poté, co by informace dostal. Přídavek má být stanoven jako rozdíl mezi případným důchodem, který by žadatel dostával za českých podmínek, a součtem skutečné české a slovenské penze. V průměru by mohl činit kolem 1100 korun měsíčně. Dávka by se upravovala vždy ke konci ledna. Penze se totiž valorizují a nově stanovenou částku by lidé dostávali od dubna do března dalšího roku. Na Slovensku činil ke konci loňska průměrný starobní důchod podle tamní sociální pojišťovny 375,89 eura (aktuálně asi 9622 korun). V Česku dosahoval na konci září podle ČSSZ 10 765 korun.

Nárok na přídavek by měli pouze ti, kteří splní stanovené podmínky Štěpánka Filipová, mluvčí MPSV.

Zdroj: Právo

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.1.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 10:34.