Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Ochrana práv dětí » Sociálně-právní ochrana dětí » Kontakty na MPSV, Krajské úřady a obce:

Kontakty na pracovníky MPSV

Odbor ochrany práv dětí

Mgr. David Pospíšil
zástupce ředitele odboru
email: david.pospisil@mpsv.cz
tel: 221 922 225

Jaroslava Nováková
asistentka odboru
email: jaroslava.novakova@mpsv.cz
tel: 221 922 225

Oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče

Mgr. Hana Jamrichová
vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče
email: hana.jamrichova@mpsv.cz
tel: 221 922 412

Mgr. Radek Šoustal
náhradní rodinná péče
email: radek.soustal@mpsv.cz
tel: 221 923 059

Mgr. Veronika Brandejsová
náhradní rodinná péče
email: veronika.brandejsova@mpsv.cz
tel: 221 922 870

Ing. Zdenka Kainarová
dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí
email: zdenka.kainarova@mpsv.cz
tel: 221 922 643

Mgr. Anna Hofschneiderová
legislativní záležitosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
email: anna.hofschneiderova@mpsv.cz
tel.: 221 922 614

Mgr. Daniel Hovorka
legislativní záležitosti, pověřené osoby k výkonu SPO
email: daniel.hovorka@mpsv.cz
tel: 221 922 404

Mgr. Michaela Klementová
náhradní rodinná péče
email: michaela.klementova@mpsv.cz
tel.: 221 923 639

Mgr. Eva Košatková
standardy kvality sociálně-právní ochrany, agenda ochrany týraných a zneužívaných dětí
email: eva.kosatkova@mpsv.cz
tel: 221 923 259

Mgr. Adam Křístek
legislativní záležitosti
email: adam.kristek@mpsv.cz
tel: 221 922 388

Ing. Lukáš Puč
státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
email: lukas.puc@mpsv.cz
tel: 221 923 001

Mgr. Petra Štětková
metody sociální práce, pověřené osoby k výkonu SPO
email: petra.stetkova@mpsv.cz
tel.: 221 922 201

JUDr. Zuzana Zárasová
dávky pěstounské péče, státní příspěvek na výkon pěstounské péče
email: zuzana.zarasova@mpsv.cz
tel.: 221 922 027

Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová
vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
email: kristyna.kotalova@mpsv.cz
tel.: 221 922 255

Mgr. Klára Joklová
garantka projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí pro
oblast síťování služeb
email: klara.joklova@mpsv.cz
tel: 221 922 096

Mgr. Michal Šíp
odborný garant Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí pro oblast
zpracování výstupů, koordinace krajských kanceláří
email: michal.sip@mpsv.cz
tel: 221 923 647

Mgr.et Mgr. Veronika Wiedermannová
odborný garant projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
pro oblast celoživotního vzdělávání a Rozvoj náhradní rodinné péče
email: veronika.wiedermannova@mpsv.cz
tel: 221 922 157

Autor: Odbor 23
Poslední aktualizace: 19.9.2018

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.11. 2018 000 13:07.