Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Ochrana práv dětí » Sociálně-právní ochrana dětí:

Transformace systému péče o ohrožené děti

Na pomoc s praktickou realizací transformace zahájilo v červenci 2012 MPSV realizaci individuálního projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Projekt je financován z prostředků OP LZZ, resp. státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vytvořit a rozvíjet nové postupy v systému péče o ohrožené děti. Klíčové projektové aktivity (rozvoj služeb pro ohrožené děti a rodiny, profesionalizace pěstounské péče a další) budou pilotovány ve vybraných krajích, analytická činnost, vzdělávací aktivity i další doprovodné aktivity (semináře, konference) budu realizovány s dopadem na území celé ČR s výjimkou Prahy. Projekt tak vytvoří podmínky k vyzkoušení a nastavení procesů k přechodu současného systému zaměřeného na pobytová zařízení, na systém zaměřený na síť preventivních a terénních služeb a kvalitní náhradní péči. V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na konkrétní metody odborné sociální práce a standardizaci systému.

Zárukou úspěšné realizace a dlouhodobé udržitelnosti projektu je především odhodlání vybraných krajských úřadů se do projektu zapojit, dílčí výstupy projektu bezprostředně pilotovat v terénu a podílet se na šíření vlastních zkušeností do dalších krajů. Pilotními kraji jsou kraj Karlovarský, Královéhradecký, Olomoucký, Pardubický a Zlínský. V současné době se rovněž jedná o možnosti zapojení Moravskoslezského kraje do aktivity zaměřené na rozvoj profesionální pěstounské péče.

Podrobnější informace o projektu budou zveřejňovány na samostatných stránkách projektu (ve výstavbě). V případě zájmu o další informace k individuálnímu projektu je možné se obracet na zaměstnance MPSV Mgr. Martu Miklušákovou, email: marta.miklusakova@mpsv.cz

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 15.1.2013

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.12. 2017 000 16:01.