Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Leden:

Litoměřická Naděje nabízí chráněné bydlení postiženým lidem (Právo)

Součástí poskytovaných služeb bude kromě ubytování také pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další služby podle zákona o sociálních službách.

"Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněná domácnost je velmi podobná té běžné a umožňuje lidem s mentálním postižením žít stejně jako kdokoli jiný," uvedla vedoucí nové služby litoměřické Naděje Vladimíra Šlechtová. "Byty jsou připravené k nastěhování. Momentálně hledáme vhodné klienty, oslovujeme pobytová zařízení i stacionáře. Cesty jsou různé. Jednání o umístění ale chvíli trvá, neboť si musíme ujasnit, co od nás klient očekává a co my mu můžeme nabídnout," řekla Právu Šlechtová s tím, že první ze tří bytů by své obyvatele měl mít ještě v lednu, poslední pak do konce prvního čtvrtletí.

Součástí poskytovaných služeb bude kromě ubytování také pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další služby podle zákona o sociálních službách.

Možnost práce

V místní kavárně se do budoucna připravuje pro některé z nich možnost pracovního uplatnění.

"Je to jedna z cest, jak tyto lidi zapojit do přirozeného života," podotkla vedoucí.

Rozšíření kapacit chráněného bydlení je součástí koncepčního záměru transformace pobytových služeb, kdy mohou být osoby s tímto postižením lépe začleněny do běžného života společnosti než v ústavních zařízeních. Cílem občanského sdružení Naděje je vybudování a provozování sítě služeb lidem na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje jako svou hlavní činnost pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou apod., včetně doplňkových služeb.

Služby pro osamělé

Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, na rodiny, děti i rodiče, sociálně vyloučené nebo jinak znevýhodněné nebo ohrožené s cílem podpořit jejich kompetence a zlepšit vztahy. Pracuje s dětmi, mládeží, dospělými i seniory.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.1.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:37.