Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2013 » Leden:

Nejdůležitější změny, které přináší rok 2013 (HN)

Až do samotného konce letošního roku nebylo jasné, co všechno se v Česku od ledna změní. U některých novinek navíc není jisté, jak dlouho vydrží v platnosti. Opozice však jasně řekla, že pokud vyhraje příští sněmovní volby, důchodovou reformu zruší. Obdobné to bude patrně i se souborem daňových změn, které od Nového roku například přinášejí zvýšení DPH o jedno procento nebo zavádějí tzv. milionářskou daň.

Penze

Start důchodové reformy

1. ledna 2013 se spouští největší reforma penzí od roku 1989. Vznikne nový dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, který umožní převést občanům tři procentní body jejich sociálních odvodů na soukromé spoření za předpokladu, že k tomu přidají další 2 procentní body ze svých prostředků. Výše penze, kterou lze získat vstupem do druhého pilíře důchodového systému od 1. ledna 2013, se bude zásadně lišit. Významnou roli hraje výše platu, délka spoření, ale také zvolená investiční strategie. Volit je možné ze čtyř možností. K dispozici jsou důchodové fondy pro druhý pilíř, které mohou investovat do státních dluhopisů, nebo lze zvolit konzervativní, vyváženou či dynamickou formu zhodnocení peněz.

Péče o děti

Ruší se kojenecké ústavy

Od 1. ledna začne platit zákon, který přispěje k tomu, aby se postupně začaly rušit kojenecké ústavy a dětské domovy. Stát se rozhodl zvýhodnit pěstouny, péče o nezaopatřené děti se tak stane regulérním zaměstnáním. Zákon počítá také s tím, že se omezí praxe, kdy sociální pracovníci odebírají každé druhé dítě kvůli majetkovým problémům rodiny.

Sociální oblast

Nepovinné Skarty

Podpora nezaměstnaným a pěstounské dávky se budou vydávat od 1. ledna i bez sKaret. Změnu schválil Senát. Karty zavedla reforma exministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09), v rámci které přešlo vyplácení veškerých podpor od státu na úřady práce. Projekt sociálních karet měl usnadnit distribuci dávek a omezit jejich zneužívání. Zavádění karet ale provázely potíže a jejich původní rozsah se zmenšil.

Ruší se snížené sazby minimální mzdy

Tato novinka se týká především absolventů (tedy lidí bez praxe) a osob se zdravotním handicapem. Dosavadní úprava totiž motivovala zaměstnavatele k zaměstnávání těchto osob, a to především proto, že mohli uplatňovat snížené sazby minimální mzdy. Od 1. ledna 2013 jsou tyto skupiny postaveny na úroveň ostatních zaměstnanců. Zrušením snížených sazeb ztrácí zaměstnavatel motivaci k přijímání osob bez praxe či se zdravotním handicapem. Nově musí i těmto osobám dát minimální mzdu v plné výši. Sazba minimální mzdy se od 1. ledna 2013 nemění, činí osm tisíc korun měsíčně nebo 48,10 K č za hodinu.

Zdravotnictví

Kratší čekací doby

V lednu začne platit vládní nařízení o dostupnosti péče – lidé mají poprvé jasně definovaný nárok na dostupnost v určitém čase a místě. Maximální doba, za niž by se lidé od 1. ledna příštího roku měli dostat k praktickému lékaři, zubaři, gynekologovi anebo do lékárny, by měla být zhruba 35 minut jízdy autem nebo hromadným dopravním prostředkem.
Zkracují se i čekací doby na operace.

Zkrácení pobytu v lázních

Začíná platit nová vyhláška ministerstva zdravotnictví, která mění podobu lázeňské péče. Pobyty budou kratší, maximálně třítýdenní. Na pobyt v lázních nebude možné vzít si neschopenku. Zároveň se snižuje počet diagnóz, s nimiž je spojen nárok na lázně.

Končí povinný souhlas obou rodičů

Povinný souhlas obou rodičů s postupem léčby nemocného dítěte zavedla od dubna vládní zdravotnická reforma. Nově pro léčbu postačí souhlas dítěte. Lékař ale bude muset rozhodnout, že je takový postup přiměřený s ohledem na rozumovou vyspělost pacienta. Pokud tomu tak nebude, bude nutný souhlas rodiče, který k němu ale bude moci zmocnit například prarodiče nebo chůvu. Předloha také zpřesňuje vymezení zdravotních služeb, které mohou lékaři poskytovat bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců.

Daně

Zvýšení sazeb DPH

Původně plánovaná jednotná sazba ve výši 17,5 procenta nebude. Základní sazba daně bude od 1. ledna 2013 činit 21 procent, snížená 15 procent. V důsledku toho se dá očekávat zvýšení cen – stát vyšší daní zatíží například potraviny, obědy ve školních jídelnách, benzin či naftu u pump, dodávky elektřiny, plynu, tepla a vody, volání z mobilů i z pevných linek, knihy, vstupné na koncerty, do kin, divadel i na sportovní akce, koupi domácích spotřebičů, stavebního materiálu. Podraží i práce řemeslníků či široké spektrum služeb poskytovaných za úplatu. Přijetí sjednocené sazby je odloženo na 1. ledna 2016.

Zemědělci přijdou o zelenou naftu

Od Nového roku se tuzemským farmářům sníží podpora, díky níž dostávají zpátky část zaplacené spotřební daně. Dochází totiž ke snížení nároku na vrácení spotřební daně z takzvané zelené nafty. Nově se nárok na vrácení snižuje z 60 procent na 40 procent a z 85 procent na 57 procent. Od 1. ledna 2016 se počítá s jeho úplným zrušením.

Ruší se sleva na dani pro pracující důchodce Od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 nebudou mít starobní pracující důchodci nárok na základní slevu na dani, která nyní činí 24 840 korun za zdaňovací období.

Solidární daň pro lidi s vysokým platem

Takzvané solidární zvýšení daně zavádí pro poplatníky sedmiprocentní zvýšení daně z nadlimitních příjmů. Opatření dopadá na lidi s příjmem přibližně nad sto tisíc korun měsíčně. Osob s vyššími příjmy se týká i další legislativní změna, od 1. ledna 2013 má dojít ke zrušení stropů pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tato změna by se měla projevit ve zvýšení příjmů zdravotních pojišťoven.

Nemovitosti

Konec vyvlastňování

Vyvlastňování nemovitostí kvůli těžbě nerostných surovin už nebude možné. Sněmovna přehlasovala veto prezidenta a stvrdila novelu horního zákona, která vypouští možnost vyvlastňovat. Vyvlastnění by do budoucna mohlo hrozit občanům Horního Jiřetína, Černic a Karviné. Lidé žijící v oblastech těžby uhlí jsou sice nyní chráněni územními limity, ty by však mohly v příštích letech přestat platit. Zrušení možnosti vyvlastění jim má přinést větší jistotu, že o svůj majetek nepřijdou. Václav Klaus původně vetoval novelu s tím, že by se vláda připravila o významný nástroj energetické politiky a otevřela cestu ke spekulacím s pozemky.

Pozemky obcím

Podle zákona o státním pozemkovém úřadu připadnou do vlastnictví obcí pozemky, které jsou nyní v zastavěných 3. zónách národních parků a vlastní je Pozemkový fond, pokud o to obce požádají. Týká se to především Šumavy. Obce pak budou moci s těmito pozemky nakládat, tudíž na nich například povolovat další výstavbu.

Ekologie

Energetické štítky

Při nabízení nemovitostí musejí majitelé informovat potenciální kupce o energetické náročnosti své nemovitosti, a to v podobě energetického štítku. Štítky také musí být na nových budovách i při prodeji bytů. Už existující budovy mají získávat štítky postupně. Sankce za chybějící štítky budou hrozit od dubna letošního roku. Cena štítku za dům se bude pohybovat v jednotkách tisíc korun.

Obnovuje se program Zelená úsporám

Stát na program vyčlenil miliardu a půl. Peníze mají sloužit zejména na zateplování domů. Dostanou je žadatelé, kteří se do projektu pustí po 1. lednu, příjem žádostí o dotace začne ale zřejmě až v srpnu. Navíc přesná pravidla programu vyhlásí ministerstvo životního prostředí až v březnu. Zatím je jasné jen to, že výše podpor nebude tak velká jako v prvním kole Zelené úsporám, kdy lidé dostávali v průměru dvě třetiny nákladů.

Úleva pro firmy

Začnou postupně platit body takzvaného ekoauditu. Zjednodušení administrativy firmám, které nakládají s odpady, má ušetřit podle ministerstva životního prostředí soukromníkům miliardy korun. Živnostníci například už nebudou muset vést evidenci svých odpadů, pokud si ho nechají svážet od obce. A firmy už nebudou muset zpracovávat plán odpadového hospodářství.

Církve

Vrácení majetku

Církve mohou podávat žádosti o navracení svého majetku, se začátkem roku začíná platit zákon o majetkovém narovnání s církvemi. Církve by od státu měly dostat majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Musí ale prokázat, že na něj mají nárok a že jim byl zabrán v době mezi únorovým nástupem komunistů v roce 1948 a 1. lednem 1990. Církve také postupně dostanou náhradu 59 miliard za majetek, který není možné vrátit.

Provoz na silnicích

Autoškoly

Začne platit nový zákon o autoškolách. Zavádí roční řidičské průkazy na zkoušku, jízdy už navíc nebudou probíhat v oblastech se slabým provozem, například na venkově, ale vždy ve městě. Řidiče bude snímat kamera a jízda bude kontrolována pomocí GPS. Před písemným testem budou muset uchazeči složit test vnímání rizik v provozu. Změnit by se měla i současná organizace zkušebních komisařů. Místo současných 500 komisařů by se jejich počet měl snížit na 300. Ti by ale na rozdíl od současné praxe vykonávali zkušební činnost jako hlavní pracovní náplň.

Na skútr i s oprávněním "B"

Na silný skútr nebude třeba dělat nové zkoušky. Od 19. ledna by měli všichni držitelé řidičského oprávnění skupiny B (dnes s malým motocyklem do 50 ccm a s konstrukční rychlostí 45km/h) obdržet zároveň i řidičské oprávnění k řízení silnějších strojů – a to o obsahu 125 ccm a do výkonu 11 kW s automatickou převodovkou.

Půjčky a exekuce

Ochrana před drahými půjčkami

Lidé budou více chráněni před firmami nabízejícími drahé půjčky. Novela zákona o spotřebitelském úvěru zavádí možnost odstoupit od smlouvy o zprostředkování do 14 dnů bez sankce, zakazuje používání směnek a šeků či volání na předražené telefonní linky. Za nesplnění zákonem uložených povinností bude hrozit až dvacetimilionová pokuta.

Manželé a manželky neplatičů v nebezpečí

Exekutor bude moci sebrat peníze i z účtu manžela nebo manželky, včetně obstavení platu, a to i tehdy, pokud o dluhu svého partnera neměli nejmenší tušení. Novinka souvisí s novelou občanského soudního řádu a novelou exekučního řádu. Nově se také budou moci v rámci exekucí dražit i členská práva v bytových družstvech.

Neplatič alimentů může přijít o řidičák

Člověku, jenž se nemá k placení výživného na nezletilé děti, bude moci exekutor od ledna nechat zabavit řidičák. Exekuční příkaz bude možné zrušit u lidí, kteří prokážou, že řidičské oprávnění nezbytně potřebují k uspokojování základních životních potřeb, například ke své práci. Druhou možností bude dluh na alimentech zaplatit.

Školství

Jednotné maturity

Středoškoláci se už nebudou muset rozhodovat mezi lehčí a těžší státní maturitou. Od příštího roku bude pouze jedna úroveň obtížnosti. Navíc písemné práce z českého jazyka bude hodnotit sama škola a nebudou se opravovat centrálně, jako tomu bylo letos.

Zaměstnanci

Mění se sazby stravného

S Novým rokem dojde k pravidelné valorizaci sazeb tuzemského stravného. Sazby upravuje nový zákoník práce, jiné ceny platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a jiné pro zaměstnance ve státní správě. Zvýšení je řádově v jednotkách korun.

Zdroj: Hospodářské noviny

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.1.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 13:38.