Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Listopad:

Ministryně práce Müllerová posílila vedení úřadu a jmenovala dva nové náměstky (e15.cz)

Vitula nahradí bývalého prvního náměstka Vladimíra Šišku, který je trestně stíhán pro podezření z korupce. Právě kvůli obvinění svého prvního náměstka odstoupil ke konci října předchůdce Müllerové Jaromír Drábek (TOP 09). Nová ministryně se rozhodla, že nebude mít jen jednoho prvního náměstka a rozdělí agendu, kterou předtím vykonával a vedl první náměstek. V kompetenci pozice prvního náměstka zůstává zejména stanovování výdajů státního rozpočtu pro organizační složky státu v působnosti MPSV (zejména ČSSZ, ÚP ČR), dohled nad čerpáním prostředků z Evropských strukturálních fondů a řízení odboru ICT.

V působnosti náměstka pro řízení úřadu bude mimo jiné odbor centrálních nákupů, právní podpory a správy majetku, personální odbor a další kompetence. V souvislosti s těmito kroky bude také následně provedena detailnější změna organizační struktury MPSV na nižších úrovních řízení úřadu, a to s platností od Nového roku.

Vizitky nových náměstků

Ing. Jan Vitula (TOP 09)

Narozen 3. listopadu roku 1968. Po absolvování Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity nastoupil do bankovního sektoru. V roce 1998 se stal místostarostou (do r. 2002) a posléze starostou (2006 – 2008) města Židlochovice. V pozici krajského zastupitele Jihomoravského kraje působil v letech 2001 – 2004. Pro následující čtyři roky se stal koordinátorem inovačních projektů, vedl expertní tým firmy Ernst & Young, který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

V letech 2007 – 2010 působil v pozici vrchního ředitele sekce strukturálních fondů EU na MŠMT. Dále působil jako kvestor Masarykovy univerzity, poté na funkci rezignoval, aby se mohl naplno věnovat přípravě krajských voleb. V letošních volbách byl opět zvolen do krajského zastupitelstva.

Zdeněk Kadlec (nestraník)

Narozen 21. října 1962. Do roku 1990 pracoval jako defektoskopický technik. Od roku 1990 působí ve veřejné správě V letech 1990 – 1997 vykonával funkci tajemníka Městského úřadu v Domažlicích. Od počátku roku 1998 do současnosti s přestávkou v období 2005 do sestavení vlády v roce 2006 vykonával různé vedoucí funkce v ústředních orgánech státní správy související s řízením úřadů nebo zabezpečováním agendy ministrů.

V letech 2006 - 2010 působil jako tajemník ministryně (ministra) školství, mládeže a tělovýchovy. Po sestavení vlády v roce 2010 byl jmenován do funkce ředitele odboru kabinet ministra na Ministerstvu práce a sociálních věcí, v posledních týdnech byl pověřen zastupováním pozice I. náměstka ministra.

Zdroj: e15.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 28.11.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 02:40.