Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Oznámení – nekrolog

Dnes již vnímáme jako standard, že úřady práce dokážou hmotně zabezpečit občany v období nezaměstnanosti, pomáhají statisícům lidí najít práci a znovu se začlenit na trh práce - ať už formou poradenství, rekvalifikací, poradenstvím při volbě povolání, podporou tvorby nových pracovních míst či dalšími nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. K tomu svým osobním přístupem významně přispěl právě exministr Horálek, který správně pochopil požadavek své doby urychleně vybudovat v polistopadovém období služby zaměstnanosti pro tehdy neznámý fenomén nezaměstnanosti a dokázal ho institucionálně zabezpečit.

První ministr práce a sociálních věcí České republiky věnoval vzniku českých služeb zaměstnanosti mimořádnou pozornost. Nejenže vytvářel optimální podmínky pro členy výjezdních skupin, kteří ho každý den informovali o výsledcích jednání na jednotlivých okresech, ale seznamoval se s každým kandidátem na ředitele formulujících se úřadů práce a pokud mu časové možnosti umožnily, osobně se podílel na vzniku několika úřadů práce. Současně vytvářel rámec politiky zaměstnanosti, kde zdůrazňoval hlavní úlohu služeb zaměstnanosti – maximálně se aktivně věnoval lidem, těm, kteří ztratili zaměstnání. Na základě této orientace se za jeho osobní asistence formovaly první nástroje aktivní politiky zaměstnanosti vycházející zejména ze zkušeností německých, rakouských, francouzských a anglických služeb zaměstnanosti. Jeho tehdy známé heslo bylo „Musíme zkušenosti kapírovat, nikoliv kopírovat“, tj. adaptovat je na tradice a podmínky české společnosti.

V období normalizace musel Horálek z politických důvodů odejít ze zaměstnání, pracoval v té době v Bratislavě. Po listopadu 1989 byl jmenován nejprve náměstkem federálního ministra práce a sociálních věcí a v červnu 1990 byl pověřen – jmenován prvním ministrem vznikajícího Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. V dalším volebním období až do roku 2000 působil ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí MPSV. Od roku 2001 do roku 2007 aktivně působil v Radě České televize.

Milan Horálek byl profesionální pracovník, odborník na oblast zaměstnanosti a sociálních věcí, svým přístupem nezapomenutelný kolega, ale především vynikající člověk, na kterého se těžko zapomíná.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 16.11.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.3. 2019 000 06:01.