Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2012 » Tiskové zprávy (říjen):

MPSV: Informace ke zvýšení příspěvku na péči

O zvýšení nebudou muset rodiče dětí žádat, Úřad práce bude zvýšení přiznávat z moci úřední.

Není tedy pravdivá informace uvedená na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP), že „toto zvýšení není automatické a opět je potřeba o něj požádat." Tuto chybnou informaci MPSV nikdy nezveřejnilo a ani nevyplývá ze zákona.

V prosinci 2012 budou úřady práce rozhodovat o přiznání zvýšení pro tyto děti v souladu s novelou zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Přihlížet budou pouze k tomu, zda jsou splněny uvedené podmínky.

Zvýšení bude přiznáno i dětem, u nichž se ve věkovém intervalu mezi 4 a 7 lety změní stupeň závislosti na III. nebo IV. stupeň.

Příspěvek na péči vyšší o 2000 Kč náleží také rodinám s nízkým příjmem, pokud je jejich tzv. rozhodný příjem nižší než dvojnásobek částky jejich životního minima, a to bez ohledu na stupeň postižení či věk dítěte (respektive dítěte do 18 let). Toto zvýšení náleží také rodiči, který pobírá příspěvek na péči a pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku. O tento typ zvýšení se podává žádost a dokládají se potřebné údaje o příjmu společně posuzovaných osob.

Pokud rodina spadá do obou kategorií (díky věku i nízkému příjmu), nárok příjemci příspěvku na péči vzniká pouze jednou, tj. nemá nárok na zvýšení příspěvku o 4000 Kč, ale jen o 2000 Kč.

Zvýšení příspěvku o 2000 Kč nenáleží:

  • nezaopatřenému dítěti, kterému náleží příspěvek ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o státní sociální podpoře,
  • dítěti, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
  • dítěti, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.

Více informací naleznete v tiskové zprávě MPSV ze dne 17. 10. 2012 zde.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.10.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2018 000 20:42.