Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Říjen:

Máme nárok na sociální dávky? (Aha!)

Jsme na tom zle!

- Chtěl bych zažádat o příspěvek na péči o devadesátiletou nemocnou maminku. Co pro to musím udělat?
Je třeba navštívit úřad práce a zde si vyzvednout tiskopis. Po jeho odevzdání úřad provede šetření a požádá správu sociálního zabezpečení o posouzení stupně závislosti osoby.

- Jak je to s příspěvkem na péči, když je můj syn dlouhodobě v nemocnici a nenavštěvuje žádné sociální zařízení?
Příspěvek na péči se nevyplácí, jestliže je člověku po celý měsíc včetně prvního a posledního dne poskytována zdravotní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu. To neplatí v případě, kdy je s ním zde jako průvodce osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek jako osoba poskytující pomoc.

- Jak je u příspěvku na bydlení zkoumáno, že osoba není schopna svoji situaci řešit jiným způsobem, jak je případně sankcionována nepravdivost údajů?
Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Jsou zjišťovány i majetkové poměry a sociální situace. V případě, že žadatel neuvede pravdivé údaje, bude sankciován odebráním či vrácením dávky. Také může být podána žaloba.

- Na stará kolena si musím žádat o příspěvek na bydlení. Co si mám připravit?
Zažádat si o něj můžete na úřadu práce. Zjistěte, jestli jsou vaše náklady na bydlení (nájem či příspěvek do fondu oprav včetně plateb za energie apod.) vyšší než 30 % (v případě Prahy 35 %) vašeho čistého měsíčního příjmu. Existuje tabulka tzv. normativních nákladů. Pokud platíte stejně anebo více, než je částka v tabulce, máte na příspěvek nárok. Může jít až o tisíce korun.

- Budu se svým zdravotním postižením poprvé žádat o příspěvek na provoz motorového vozidla. Dokdy o něj musím požádat a jak často?
Příspěvek na mobilitu obdrží klient vždy za měsíc, kdy o něj zažádal, a automaticky jej pak bude dostávat po zbytek roku. Ročně se podává jen jedna žádost. K ní žadatel připojí zdravotní podklady, které budou sloužit k posouzení jeho zdravotního stavu. Výše příspěvku na mobilitu činí maximálně 4800 Kč za rok.

- Musí být otec dítěte manželem matky pro uznání rodičovského příspěvku?
Ne, nemusí být manželem matky dítěte.

- Mám tříletého postiženého syna. Mohu zároveň pobírat rodičovský příspěvek a příspěvek na péči?
Od ledna 2012 platí, že z důvodu péče o totéž dítě bude rodině náležet buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči (souběh dávek na totéž dítě je vyloučen).

- Jsem déle než dva měsíce bez práce. Nemám ale zájem o veřejné služby, které mi úřednice nabídla. O jaké dávky přijdu?
Pokud bez vážného důvodu odmítne člověk nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen z evidence. Následně, pokud by byl vyřazený uchazeč zároveň osobou v hmotné nouzi, přestal by mít nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. Přijde také o pojištění placené státem.

- V 57 letech jsem dostala výpověď z organizačních důvodů. Dostanu odstupné. Mám zároveň nárok na podporu?
Výplata podpory v nezaměstnanosti bude odsunuta o dobu, po kterou budete mít odstupné. V případě, že by vám odstupné nebylo zaměstnavatelem vyplaceno, bude za dobu od zařazení do evidence do uplynutí doby, po kterou vám náleží zákonné odstupné, vyplacena kompenzace.

- Maminka byla většinu života v domácnosti a nyní nemá nárok na důchod. Je jí 63 a peníze, které si naspořila, se krátí. Má nárok na dávky?
Může požádat o příspěvek na bydlení. Na něj má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu. Další možností jsou dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, případně mimořádná okamžitá pomoc.

- Jsme s přítelem oba bez práce. Dohromady máme měsíčně 16 tisíc a s tím se nedá vyjít. Jen nájem nás stojí 8500 Kč. Na co máme nárok?
Můžete požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, případně mimořádnou okamžitou pomoc. Vaše životní minimum (jedná-li se pouze o dvě dospělé osoby) je v současnosti zákonem stanoveno ve výši 5970 Kč. Podle vámi uvedených informací tak budete z příjmového hlediska zřejmě zabezpečeni dostatečně a úředníci vám nic nepřiznají.

Zdroj: deník Aha

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.10.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 05:07.