Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2012 » Tiskové zprávy (říjen):

Inspektoři SÚIP provedli ve 3. čtvrtletí téměř 18 tisíc kontrol

Největší peněžní objem uložených pokut za 3. čtvrtletí 2012 spadá do oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání, kde na 182 pokut připadají sankce za více než 49 milionů korun. Největší počet pokut však připadá na úsek kontroly pracovních vztahů a podmínek. Během uplynulého čtvrtletí bylo do evidence zapsáno 573 takových pokut za více než 20 milionů korun.

Mimořádné kontroly na koupalištích

Celkem 549 porušení právních předpisů zjistila inspekce práce v průběhu mimořádné kontrolní akce zaměřené na zaměstnavatele provozující koupaliště, aquaparky a navazující služby. Během této akce, která probíhala v letních měsících, inspektoři provedli celkem 1943 kontrol a prověřili 1901 zaměstnavatelů v celé ČR.

Pracovní úrazovost

Nejvíce pracovních úrazů z celkového počtu 9563 pracovních úrazů ve 3. čtvrtletí 2012 zaevidovali zaměstnanci orgánů inspekce práce v Jihočeském kraji (1217 pracovních úrazů). Naopak nejnižší počet pracovních úrazů zaznamenal během 3. čtvrtletí 2012 Karlovarský kraj (336 pracovních úrazů).

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích:

Jihočeský1217
Moravskoslezský944
Jihomoravský890
Vysočina853
Plzeňský844
Hlavní město Praha785
Středočeský681
Ústecký633
Zlínský535
Královéhradecký530
Pardubický444
Olomoucký401
Liberecký363
Karlovarský336
Zahraničí106
Neurčeno1

Celkem 27 pracovních úrazů, které byly v průběhu 3. čtvrtletí zaznamenány, mělo za následek smrt postiženého zaměstnance. V jednom případě se jednalo o cizího státního příslušníka.

Preventivní působení orgánů inspekce práce

S důrazem na preventivní působení poskytují orgány inspekce práce zejména bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. V průběhu 3. čtvrtletí 2012 se na jednotlivá pracoviště inspekce práce obrátilo celkem 18 561 zájemců s dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů, z oblasti bezpečnosti práce či z oblasti zákona o zaměstnanosti.

Oblastní inspektoráty práce řeší také porušování právních předpisů ze strany zaměstnavatelů na základě podnětů podaných zaměstnanci. Během 3. čtvrtletí 2012 Státní úřad inspekce práce evidoval 2 581 podnětů ke kontrole.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.10.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 21:09.