Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Říjen:

Děti namalovaly, jak vidí stáří (Pražský deník)

V rámci ní bylo oceněno celkově 21 výtvarných děl, kromě toho i tři, která jako nejzdařilejší vybrala "virtuální porota" v internetovém hlasování. Celé akce se zúčastnilo více než 200 školek, základních škol a víceletých gymnázií, ale i jednotlivců, kteří si pravidla vyhlášeného projektu našli vlastní cestou. Cílem celorepublikového projektu bylo napomoci pozitivnímu pohledu na stáří jako plnohodnotné etapy lidského života.

V Emauzském opatství byly oceněny nejkrásnější dětské pohledy na stáří a třetí generaci

Do soutěže dohromady zaslali téměř 1300 výtvarných děl a fotografií. Úkolem dětí bylo ztvárnit prostřednictvím různých výtvarných technik – kresbou, malbou, koláží nebo fotografií svou představu o starých lidech a stárnutí. Cílem celorepublikového projektu bylo napomoci pozitivnímu pohledu na stáří jako plnohodnotné etapy lidského života. Organizátoři tak chtěli odstranit stereotypy a předsudky veřejnosti o stáří a přivést děti k zamyšlení nad stárnutím. Mnohé z nich zaznamenaly své prarodiče, řada autorů do soutěže zaslala představu vlastního života v pozdním věku.

"Prostřednictvím výtvarných děl jsme chtěli zjistit, jak děti vnímají starší generaci. Projekt by měl přispět i k propojení obou generací a k navázání spolupráce škol s poskytovateli sociálních služeb," říká jedna z organizátorek projektu Kateřina Endrštová z Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Odborným garantem pro hodnocení fotografických prací se stal fotograf Jindřich Štreit, ve finále o vítězích rozhodla devítičlenná odborná porot v čele s akademickým malířem Kristianem Kodetem. Společně s organizátory, 1. místopředsedou Senátu PČR Přemyslem Sobotkou a ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem dětem předal ocenění.

"Popravdě vám řeknu, to bylo tak neuvěřitelné, co děti udělaly, že mě to inspirovalo k další práci. Tolik nápadů!" ohodnotil dětskou tvorbu Kristian Kodet. "Osobně jsem měl veliký vztah k dědečkovi. Byl sochařem, a protože mě nebil a ani nijak nementoroval, tak mi velice imponoval. Spával jsem dopoledne třeba do půl jedenácté a dědeček měl mezitím už namodelovanou celou sochu. Jeho houževnatost v tomto vysokém věku mě inspirovala," říká. "Všichni iniciátoři kampaní za propojení dětí se starými lidmi by se měli ale nejdřív zamyslet nad vztahem dětí a jejich rodičů. Ti k sobě mají totiž nejblíž," dodává.

Děti měly z ocenění radost a mnohé je mohou brát jako motivaci k dalším výtvarným počinům.

"Dozvěděla jsem se o tom od paní profesorky výtvarné výchovy na gymnáziu," říká Tereza Vídeňková z Karviné, která se soutěže zúčastnila v kategorii 11 až 15 let a získala druhé místo. "Namalovala jsem starého muže, který fotí přírodu v jižních Čechách, ke které mám vztah. Myslela jsem tím radostný pohled skrz fotoaparát, protože sama ráda fotím. Nevěděla jsem, že se do soutěže mohou posílat i fotky. Kdybych o tom věděla dříve, tak bych raději poslala fotku. Sama jsem prarodiče už skoro nezažila. Pamatuji si jen, že jsem u babičky pořád žadonila o hašlerky," směje se. "Ve třídě je to různé, někteří spolužáci ke starým lidem mají hezký vztah a váží si jich. Je to asi tím, že mají, nebo měli babičku nebo dědečka. Jiní spíš nadávají na staré lidi na ulici a v MHD, protože jsou protivní a nevrlí," říká Míša.

"Myslím si ale, že celkově je vztah mezi mladými lidmi a starými opravdu dobrý a lidi se k sobě chovají vlastně hezky," shrnuje s radostí z ocenění. Dobrý pocit ze současné snahy o propojení dvou věkově vzdálených generací má i místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. "Pro mě celoživotně a nejen v rámci politické kariéry je jedním z hlavních zájmů to, aby stáří bylo důstojné a mládí, aby bylo krásné. Vzájemně aby se to propojovalo. Myslím si, že v posledních deseti až patnácti letech se nám daří spojovat domy seniorů a školky a oběma stranám to velmi prospívá. Těm starým chybí mládí a dětem zase mnohdy právě babička s dědečkem," konstatuje.

"Tato akce je krásná a čistá. Když už něco mají děti namalovat, nebo vyfotit, musejí mít logicky vztah k tomu, čemu se věnují z vlastní vůle, tedy v tomto případě k seniorům. Pro mě osobně jsou některá tato dětská díla zcela unikátní a na vysoké umělecké úrovni, protože já sám bych v životě něco takového nenamaloval," kriticky uznává Přemysl Sobotka. "Myslím si, že právě krajní generace mají k sobě nejblíže. Já jsme měl bohužel smůlu, protože mi oba dědečkové zemřeli. Ale měli jsme s bráchou babičky a ty nás velmi rozmazlovaly. Myslím si, že to je přesně úkol třetí generace. Protože vychovávat a pohlavkovat mohou rodiče," říká.

Zdroj: Pražský deník

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 10.10.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 10:29.