Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2012 » Září:

Sociální karty používají ve světě miliony uživatelů (bankovnictví, iHned.cz)

Prostřednictvím platebních karet jsou distribuovány i jednorázové podpory v nouzi například při povodních, zemětřeseních a podobně.

Některé státy úspěšně distribuují prostřednictvím platebních karet i starobní důchody (Pension Card v Itálii) či podporu v nezaměstnanosti (Mississippi Card v USA). Prostřednictvím platebních karet jsou distribuovány i jednorázové podpory v nouzi například při povodních, zemětřeseních a podobně. V roce 2005 pomocí sociálních karet Červený kříž ve státě Texas distribuoval příspěvky lidem postiženým hurikánem Katrina. ČR nyní bude díky projektu sKarta tyto země následovat.

Sociálních karet v Itálii je již více než milion

V Itálii byl systém úspěšně zaveden již v roce 2008 pod názvem Carta Acquisti. Realizace byla pro všechny účastníky projektu překvapivě rychlá. Na jeho spuštění stačilo pouhých pět měsíců od vzniku koncepce. Během tří let bylo vydáno přes 880 tisíc karet občanům s nízkým příjmem, penzistům i opatrovníkům dětí do tří let. Dnes je karet více než milion. Projekt je nastaven tak, že uživatelé nemohou vybírat hotovost, ale mohou kartou platit v sítích obchodů. Svůj aktuální zůstatek zjistí na poště, v bankomatech, na webových stránkách či v některém ze dvou telefonických center, která byla pro projekt zřízena. Výhodou je i to, že řada obchodníků poskytuje držitelům těchto karet slevy (lékárny, hypermarkety, mobilní operátoři). Celkový obrat transakcí dosáhl během tří let fungování projektu 1,2 mld. EUR. Projekt Aquisti potvrdil, že je možné platební karty vydat i nejnižšímu příjmovému segmentu populace včetně nejstarší skupiny obyvatel.

Sociální karty v USA využívá vláda i veřejný sektor

V oblasti sociálních dávek jsou ve Spojených státech předplacené karty využívány vládou i širším veřejným sektorem (včetně nevládních a neziskových organizací). Karty slouží k administraci penzijního a sociálního zabezpečení, příspěvků sociální podpory (příspěvky na děti, na bydlení, na dopravu) – Oklahoma Debit MasterCard Card, ale i na vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena i prostřednictvím dalších projektů, jako jsou Direct Express Debit MasterCard Card nebo Mississippi Debit MasterCard Card. Celkový počet lidí, kteří dostávají podporu v nezaměstnanosti prostřednictvím předplacené či debetní platební karty, je v USA 17,4 milionu. Celková výše podpory v nezaměstnanosti představuje asi 32,5 mld. USD ročně.

Ve chvíli, kdy existuje systém výplaty dávek prostřednictvím platebních karet, mohou být karty využity i k výplatě dávek při katastrofě či havárii – třeba příspěvky vyplácené Červeným křížem. V některých oblastech, s pravidelným výskytem živelných událostí, je již tento druh pomoci připravený k použití. Odhadovaná roční hodnota podpory, vyplácené prostřednictvím předplacených karet v USA při katastrofě či havárii, činí asi 50 mil. USD. Některé projekty sociálních karet dovolují uživatelům libovolně nakládat s prostředky na kartě. Je to tam, kde stát (případně municipalita) nevyžaduje kontrolu užití vyplácených dávek. V jiných modelech, kde se jedná o účelové dávky, může být užití karty omezeno (třeba u příspěvků krizové podpory, příspěvků na bydlení, rekvalifikačních programů či vnitrostátní dopravy) na použití pouze u některého typu obchodníků.

"Některé projekty ani neumožňují výběr hotovosti z bankomatu a vyžadují jen používání karty u obchodníků, kde se dá zajistit určitá kontrola plateb. Existují projekty – jako například italská Pension Card, které umožní používání karty i v zahraničí. Většina projektů však využívání karty strikně omezuje na domácí používání, tj. v rámci daného státu," uvádí Eva Kárníková, obchodní ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe pro ČR a Slovensko.

Stovky tisíc uživatelů v Rusku

Ruská karta (MasterCard OneSmart Social Card) má již stovky tisíc uživatelů. Příjemcem různých druhů sociálních dávek je v Rusku přibližně 70% obyvatel, což představuje 100 milionů lidí. Zavedení sociálních karet tak umožnilo radikálně snížit administrativní náročnost distribuce dávek a eliminovat výskyt chyb a podvodů. Ruská vláda má díky tomu navíc k dispozici spolehlivé informace ohledně poskytovaných sociálních služeb. Karta získala několik ocenění, například Oscards 2009 v Paříži za "Nejlepší inovativní bankovní produkt" v kategorii služeb. V Rusku plánují vydat těchto karet několik milionů. V první fázi projektu 870 tisíc karet příjemcům sociálních dávek a ve druhé fázi distribuovat karty také studentům středních a vysokých škol.

Systém sociálních karet je úsporný a bezpečný

Používání sociálních karet je pohodlné a efektivní pro úřady i pro příjemce. Oproti hotovosti nebo papírovým poukazům je toto řešení bezpečnější a úspornější. Systém zároveň zamezuje zneužívání sociálních dávek, protože, jak již bylo uvedeno, použitelnost karty lze omezit na vybrané kategorie obchodů (například na potraviny a zdravotní péči, k úhradám faktur za služby). V případě snahy použití karty u jiných obchodníků bude karta odmítnuta. Distribuce dávek pomocí karet se ukázala jako vhodná i pro kritické skupiny populace, jako jsou například osoby s nízkým příjmem, senioři nad 65 let, bez zkušenosti s bankovním stykem. "Lidé se rychle naučili, jak a kde karty používat, a počáteční obavy ohledně jednorázového nákupu, ihned po převedení dávky na kartu, se ukázaly neopodstatněné," potvrzuje Eva Kárníková. Kartové programy navíc zbavují příjemce stigmatizace spojované s používáním jiných forem výplaty a dávají do té doby "nebankovnímu klientovi" do rukou vyšší stupeň platebního prostředku. Používání sociálních karet tak zvyšuje finanční gramotnost příjemců dávek.

Projekt sociálních karet i v ČR

V ČR nyní startuje projekt sociálních karet pod názvem sKarta. Službu bude poskytovat Česká spořitelna, veškeré standardní služby jsou pro držitele karty zdarma, ani stát tato služba nic nestojí. Naopak jsou očekávány významné úspory za distribuci dávek. V této souvislosti chystá Česká spořitelna nejen úpravu poboček a bankomatů tělesně postiženým, ale také sérii školení pro zaměstnance na pobočkách, která budou ušitá na míru bankovním podmínkám. Tato školení prohloubí nejen znalosti v přístupu ke zdravotně postiženým klientům, ale i k seniorům nebo v oblasti první pomoci. Přechod od výplat hotovosti k platebním kartám je přirozeným vývojem ekonomického prostředí a Česká republika se jen připojí ke skupině svých předchůdců. sKarta Maestro splňuje standardní bezpečnostní nároky podle kartové asociace MasterCard a zajistí svým držitelům rozhodně vyšší bezpečnost, ale i komfort oproti dnešním výplatám hotovosti.

Co jsou sociální karty?

Sociálními kartami se obecně nazývají karty, sloužící k distribuci sociálních dávek. Příjemci dávek obdrží předplacenou nebo debetní kartu, na kterou jsou pak převodem vypláceny dávky a příspěvky přiznané státem držiteli. Se systémem sociálních karet má zkušenosti řada jiných zemí, například Itálie, Nizozemsko či americká Georgia, Oklahoma i další. Místní samospráva ve Španělsku je využila pro podporu sociálně slabých studentů. Municipální projekt v podobě předplacené debetní karty v Polsku zjišťuje PKO Bank Polski. Karta je zde využívána k distribuci sociálních dávek z městských úřadů ve 26 městech. Průzkum mezi mladými ekonomy potvrzuje výhody sociálních karet.

Výhody plynoucí ze systému sociálních karet potvrzuje i průzkum realizovaný loni v květnu mezi studenty VŠE v Praze, který proběhl v rámci odborného projektu MasterCard česká centra rozvoje. Z výsledků je patrné, že studenti vnímají stávající sociální systém jako příliš rozbujelý. Myslí si to 70% z nich. Podle 48% respondentů mohou být nejlepším řešením pro zlepšení situace právě sociální karty. "Průzkum mezi českými vysokoškoláky jsme realizovali v rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje. Jako největší obecnou výhodu zavedení platebních karet pro výplatu sociálních dávek vnímají studenti snížení míry jejich zneužívání. Jako další výhody studenti zmiňovali například snížení nákladů na výplatu nebo zrychlení výplaty dávek," uvedla Eva Kárníková, obchodní ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe pro ČR a Slovensko. V rámci projektu sKarty zahájila Česká spořitelna také spolupráci s několika organizacemi, které zastřešují občany se zdravotním postižením nebo jim pomáhají. sKarta tak pomáhá širšímu zpřístupnění obchodních míst a bankomatů České spořitelny. A spolupráce s organizacemi zdravotně postižených by měla pomoci toto úsilí zacílit tak, aby mělo skutečný přínos.

Zdroj: iHned.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.10.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 10:39.