Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální pojištění » Promíjení penále na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

Příloha 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (seznam podle článku 32 Smlouvy - bývalý článek 38)

Číslo bruselské nomenklaturyPopis zboží
Kapitola 1Živá zvířata
Kapitola 2Maso a poživatelné droby
Kapitola 3Ryby, korýši a měkkýši
Kapitola 4Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Kapitola 5 
05.04Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části
05.15Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nevhodná k lidské spotřebě
Kapitola 6Živé stromy a ostatní rostliny, hlízy a kořeny, řezané květiny a okrasné květiny
Kapitola 7Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy
Kapitola 8Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Kapitola 9Káva, čaj, koření, kromě máty (čísla 09.03)
Kapitola 10Obiloviny
Kapitola 11Mlýnské výrobky; slad; škrob; lepek; inulin
Kapitola 12Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Kapitola 13 
ex 13.03Pektin
Kapitola 15 
15.01Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený drůbeží tuk
15.02Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též "premiér jus"
15.03Stearin z vepřového sádla, oleostearin z vepřového sádla, oleostearin a oleomargarin, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
15.04Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
15.07Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované
15.12Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale jinak neupravené
15.13Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
15.17Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků
Kapitola 16Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Kapitola 17 
17.01Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
17.02Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel
17.03Melasa, též odbarvená
17.05Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru
Kapitola 18 
18.01Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
18.02Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Kapitola 20Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných rostlin nebo částí rostlin
Kapitola 22 
22.04Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno jinak než přidáním alkoholu
22.05Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
22.07Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
ex 22.08
ex 22.09
Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických nápojů
22.10Stolní ocet a jeho náhražky
Kapitola 23Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
Kapitola 24 
24.01Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Kapitola 45 
45.01Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach rozemletý
Kapitola 54 
54.01Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak, nespředený, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)
Kapitola 57 
57.01Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)
Autor: Odbor 32
Poslední aktualizace: 1.6.2005

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 00:11.