Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2012 » Tiskové zprávy (září):

Obsah položky Projekt „Stáže ve firmách - vzdělávání praxí“:

Projekt „Stáže ve firmách - vzdělávání praxí“

Stáže budou určeny pro absolventy bez praxe, dlouhodobě nezaměstnané, osoby vracející se na pracovní trh (např. maminky po rodičovské dovolené), ale například také pro zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, a to v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„Podnikatelské subjekty, které se do tohoto projektu zapojí, dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají, s možností tyto proškolené osoby následně zaměstnat,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Jak se můžete do projektu zapojit?

Prostřednictvím webové stránky www.stazevefirmach.cz se mohou zájemci o poskytování stáží přihlašovat do informačního systému, v němž naleznou zveřejněné šablony stáží. „Potenciální poskytovatelé stáží vytvoří konkrétní nabídku – v podstatě inzerát, dle dispozic a požadavků dané šablony,“ vysvětluje Pavel Kryštof, ředitel FDV. Zájemci o stáž, které nabídka osloví, se mohou po registraci do systému na vybrané stáže přihlašovat. Systém tak umožní rychlou orientaci v nabídce a poptávce.

Základní informace o projektu

  • celkový rozpočet projektu 800 mil. Kč,
  • doba trvání projektu červen 2012 – říjen 2014,
  • předpokládané zahájení stáží září 2012,
  • počet minimálně podpořených osob 5000,
  • délka stáže 1 až 6 měsíců dle typu stáže.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.9.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 16:49.